Utorak, 3 kolovoza, 2021

Agencija za bankarstvo FBiH: Bankarski sektor stabilan

Nemojte propustiti

Ukupan bankarski sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine je stabilan i siguran – saopćeno je danas iz Agencije za bankarstvo FBiH u izvještaju za prvi kvartal 2015. godine.

Na osnovu izvještaja banaka, kako se ističe, u prvom kvartalu su likvidnost, profitabilnost i kapitaliziranost sektora zadovoljavajući.

Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, s 31.03.2015. godine iznosila je 15,9 posto i dalje je znatno viša od zakonskog minimuma od 12 posto.

Na dan 31.03.2015. godine, u Federaciji BiH je bankarsku dozvolu imalo 17 banaka, kao i na kraju 2014. godine.

-Bilansna suma bankarskog sektora na kraju prvog kvartala je 15,9 milijardi KM, što je manje za 1,3 posto ili 213 miliona KM nego na kraju 2014. godine – navodi Agencija za bankarstvo FBiH.

Dodaje se da je struktura aktive imala manje promjene vezane za dvije ključne imovinske stavke: povećanje učešća kredita sa 69,1 posto na 70,5 posto i smanjenje učešća novca sa 28,2 posto na 26,5 posto.

Novčana suma je u prvom kvartalu ove godine bila 4,2 milijardi KM.

Krediti, kao najveća stavka aktive banaka, u prvom kvartalu bilježe rast od 0,7 posto ili 73 miliona KM, tako da su s 31.03.2015. godine iznosili 11,2 milijardi KM.

Ukupni nekvalitetni krediti iznose 1,6 milijardi KM i u prvom kvartalu 2015. godine bilježe rast od 0,8 posto ili 12 miliona KM.

U strukturi izvora finansiranja banaka, depoziti od 11,9 milijardi KM i učešćem od 74,7 posto i dalje su najznačajniji izvor finansiranja banaka u FBiH.

Ukupni depoziti u prvom kvartalu tekuće godine smanjeni su za dva posto ili 227 miliona KM.

Štedni depoziti, kao najznačajniji segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, u prvom kvartalu 2015. godine rasli su 3,3 posto ili 220 miliona KM i iznosili 6,9 milijardi KM.

Drugi po visini izvor su kreditna sredstva u iznosu od 958 miliona KM, koje su banke dobile najvećim dijelom zaduživanjem kod stranih finansijskih institucija.

U prvom kvartalu 2015. godine, ukupan kapital povećan je za 3,2 posto ili za 77 miliona KM, najvećim dijelom po osnovu dobiti tekućeg perioda te dokapitalizacije kod jedne banke (15 miliona KM) i s 31.03.2015. godine iznosio je 2,5 milijardi KM.

Na nivou bankarskog sistema u FBiH u prvom kvartalu 2015. godine ostvaren je pozitivan finansijski rezultat, dobit od 62 miliona KM.

Pozitivan finansijski rezultat od 63 miliona KM ostvarilo je 16 banaka, a jedna gubitak od 0,5 miliona KM, saopćila je Agencija za bankarstvo.

Više s weba

loading...

Izdvajamo

Brojne organizacije kritikovale hrvatski mehanizam za nadzor granice

Sporno je što će, prema informacijama nevladinih organizacija, mandat mehanizma biti ograničen na policijske stanice blizu granice i graničnih...

Možda vas zanima i ovo