Posao | Bh-index - Part 45

Posao

Prodavač najtraženije zanimanje u FBiH u 2013. godini

Prodavač najtraženije zanimanje u FBiH u 2013. godini

Posao
Na osnovu rezultata ispitivanja tržišta rada u FBiH za 2013. godinu evidentno je da će u ovoj godini prodavač biti najtraženije zanimanje. Slijede radnik za jednostavne poslove, obućar, stolar, šivač, konobar, građevinski radnici, ekonomista, krojač i zavarivač. Kao i prethodnih godina, prisutan je trend potražnje radnika sa srednjom stručnom spremom III i IV stepena, naročito stručnih zanimanja (KV). U periodu od decembra 2012. do februara ove godine, Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje proveli su anketiranje poslodavaca u Federaciji BiH na uzorku od 2.636 poslodavaca iz Federacije BiH koji imaju najmanje deset zaposlenika. Poslodavci su u momentu anketiranja zapošljavali 151.947 radnika, što je 34,7 posto prosječne zaposlenosti Federacije BiH u