Utorak, 21 rujna, 2021

Direktor Zavoda za javnu upravu FBiH: Pozivam Tužilaštvo, Sud i institucije FBiH da pravilno istaknu zastavu i grb BiH

Autor:NAP

Nemojte propustiti

Pojašnjava da poziv upućuje kao direktor Zavoda za javnu upravu i da mu Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave daje to za pravo.

Direktor Zavoda za javnu upravu Federacije BiH Enver Išerić pozvao je Sud i Tužilaštvo BiH da se na ispravan način odnose prema zastavi Bosne i Hercegovine.

“Pozvam Sud i Tužilaštvo BiH da na zgradama, ili ispred zgrada, u kojima su njihova sjedišta na ispravan način postave zastavu Bosne i Hercegovine. Nedopustivo je da se državne institucije tako odnose prema državnim simbolima i zastavu postavljaju na jarbol na potpuno pogrešan način”, poručio je Išerić.

Također, pozvao je sve organe državne službe (federalne, kantonalne, gradske i općinske) da na zgradama sjedišta organa istaknu zastavu Bosne i Hercegovine, a u svim radnim prostorijama istaknu grb Bosne i Hercegovine.

“Nedopustivo je da u radnim prostorijama nema obilježja države za koju i u ime koje radimo”, ističe Išerić u pozivu.

Pojašnjava da poziv upućuje kao direktor Zavoda za javnu upravu i da mu Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave daje to za pravo.

U Stavu 2. člana 7. pomenutog zakona navodi se da u sastavu Federalnog ministarstva pravde nalazi se Zavod za javnu upravu.

“Zavod za javnu upravu FBiH vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave sa ciljem da se unaprijedi njihov rad i organizacija i osigura efikasno rukovođenje; uvođenje savremenih tehničkih metoda i sredstava rada u organe i tijela uprave (informatičko- dokumentacioni sistem); uređivanje načina ostvarivanja prava i dužnosti službenika i namještenika iz radnih odnosa, plaća i drugih naknada u općim aktima ministarstva i drugih tijela federalne uprave, te saradnja sa nadležnim sindikatom u odnosu na rješavanje tih pitanja; organizovanje stručnog obrazovanja i usavršavanja službenika; izgradnja sistema lokalne samouprave; izbornog sistema, političko-teritorijalne organizacije Federacije i izrada odgovarajućih propisa u tim pitanjima; izdavanje publikacija iz oblasti prava; razvijanje saradnje sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, kao i lokalnim tijelima vlasti i njihovim asocijacijama u pitanjima iz svoje nadležnosti i druge poslove vezane za oblast javne uprave”.

Više s weba

loading...

Izdvajamo

Sada je sve jasnije: Evo koliko borci moraju imati vojnog, a koliko staža osiguranja, da bi mogli u penziju po novom zakonu

Ovi uvjeti odnose na pripadnike Armije RBiH, HVO-a i policiju. U Domu naroda 30. septembra delegati će raspravljati o Prijedlogu...

Možda vas zanima i ovo