Srijeda, 28 srpnja, 2021

Evo šta kažu zakoni u BiH: Ko treba biti u samoizolaciji, a nije – mogao bi u zatvor

Nemojte propustiti

Bosna i Hercegovina povukla je proteklih dana više poteza kako bi se spriječilo širenje infekcije COVID-19, koju uzrokuje novi soj koronavirusa.

Jedan od poteza bh. vlasti je samoizolacije za one putnike koji dolaze iz zaraženih država (Kine, Italije, Njemačke, Francuske, Južne Koreje i Irana).

Ukoliko ih prekršite, mogli biste i u zatvor. Naime, krivični zakoni oba bh. entiteta jasno definiraju ovo krično djelo.

Krivični zakon FBiH, Član 225 (Prenošenje zarazne bolesti), kaže sljedeće:

(1) Ko ne postupi po propisima ili naredbama kojima nadležni organ zdravstvene službe određuje preglede, dezinfekciju, odvajanje bolesnika ili drugu mjeru za suzbijanje ili sprečavanje zarazne bolesti kod ljudi, pa zbog toga dođe do opasnosti od širenja zarazne bolesti, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(3) Ko krivično djelo iz st. 1. i 2. ovog člana učini iz nehata, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci.

Dakle, uradite li to namjerno u FBiH, mogli biste u zatvor na godinu dana. Uradite li to nesvjesno, također možete biti kažnjeni…

U istom zakonu navodi se i ovo: Ko za vrijeme epidemije kakve zarazne bolesti ne postupi po naredbama ili odlukama donesenim na osnovu propisa nadležnog organa ojim se određuju mjere za suzbijanje ili sprečavanje epidemije, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

Također, nadležni u RS-u su pozvali građane da  seodgovorno ponašaju i poštuju odluke Koordinacionog tijela za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti vezanih za pojavu COVID-19, bolesti koju izaziva novi soj koronavirusa i lokalnih štabova za vanredne situacije.

I oni podsjećaju (a kazne mogu biti i oštrije, napominju) – članom 194 Krivičnog zakona RS definisano je da „ko ne postupi po propisima ili naredbi kojima nadležni organ određuje preglede, dezinfekciju, izdvajanje bolesnika ili neke druge mjere za suzbijanje ili sprečavanje zaraznih bolesti kod ljudi, pa usljed toga dođe do prenošenja zarazne bolesti, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine“.

Takođe, u članu 196 „Neprimjenjivanje mjera za zaštitu od zarazne bolesti“ kaže se da „ko u bolnici, porodilištu, internatu, školi, privrednom društvu ili drugoj organizaciji ili radnji u kojoj se rukuje predmetima ishrane ili vrše higijenske usluge, ne primijeni odgovarajuće higijenske mjere ili suprotno zdravstvenim propisima primi na rad ili drži na radu lice koje boluje od zarazne bolesti, pa usljed toga dođe do prenošenja zarazne bolesti, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine“.

Više s weba

loading...

Izdvajamo

Od sutra se u BiH ide u zatvor zbog negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca

Ako negirate genocid ili veličate ratne zločince u BiH, od sutra idete u zatvor. U Službenom glasniku BiH danas su...

Možda vas zanima i ovo