Četvrtak, 29 srpnja, 2021

Evo šta ne smijete raditi u Zenici ako idete na utakmicu BiH – Vels

Nemojte propustiti

Danas je u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, ponovo održan sastanak Štaba za koordiniranje i usmjeravanje aktivnosti na obezbjeđenju nogometne utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Velsa, koja će se odigrati danas na stadionu Bilino polje u Zenici.

Na održanom sastanku, u uvodnom dijelu, je ukazano na značaj poduzimanja završnih aktivnosti u postupanju i preduzimanju mjera i radnji iz Plana obezbjeđenja navedene utakmice, te finalizacije svih priprema i provjera koje se poduzimaju u okviru operativnog, saobraćajnog, fizičkog i KDZ obezbjeđenja.

Nakon detaljnog informisanja svih članova Štaba sa svim pojedinačnim obavezama i zadacima, konkretnim zaduženjima policijskih službenika i timova, tačnim pozicijama svih angažovanih službenika, rasporedu snaga, sredstava veze, opreme i materijalno-tehničkih sredstava, izdate su određene naredbe i zaduženja nosiocima zadataka, u kontekstu daljeg postupanja po Planu obezbjeđenja.

U nastavku su naglašene aktivnosti koje se poduzimaju na lokalitetu stadiona Bilino polje, u smislu vršenja priprema na postavljanju zaštitnih ograda, te će u tom kontekstu stanarima i građanima, koji žive u stambenim objektima u neposrednoj blizi stadiona, biti izdate naredbe u formi pismenih obavijesti, kojim se informišu da su obavezni da na dan odigravanja utakmice, 10.10.2015. godine, do 09,00 sati, izmjeste svoja vozila sa parking prostora na lokalitetu sjeverne, zapadne i istočne strane stadiona “Bilino polje”, te hotela “Internacional”, obzirom da će se pomenuti lokalitet fizički ograditi i obezbijediti.

Takođe će biti upozoreni da će u slučaju da ne postupe po ovim naredbama, njihova vozila biti izmještena specijalnim vozilom “Pauk”, o trošku vlasnika vozila.

Građani su takođe pozvani da obrate pažnju na kretanje i zadržavanje sumnjivih lica, odnosno lica koja nisu stanari zgrada, u haustorima, stubištima, zajedničkim prostorijama, terasama, krovovima zgrada i drugim prostorima, te da obrate pažnju na odlaganje nepoznatih paketa i predmeta na gore pomenuta mjesta.

Ukazano je i na obavezu vlasnika i korisnika stanova da svoje ponašanje i ponašanje drugih lica kojim dopuste ulazak u stan, usklade sa važećim zakonskim propisima i pravilima kućnog reda, kako sami ne bi snosili posljedice za neprimjereno i nezakonito ponašanje, kao što su korištenje pirotehničkih sredstava, bacanje raznih predmeta, korištenje laserskih svjetala i dr..

Takođe je konstatovano da će na dan održavanja utakmice, navedeni lokalitet, parking prostori, prostori ispred i iza zgrada, kao i dijelovi zgrada, biti pokriveni video nadzorom, u cilju zapažanja i lociranja počinilaca svih gore navedenih nezakonitih radnji, te će biti osigurano prisustvo policijskih službenika na svim navedenim lokacijama.

Više s weba

loading...

Izdvajamo

Mektić u nevjerici šta Dodik radi: Ljudi ovo je stanje potpunog haosa, ne može to činiti

- Policiji se nadležnosti mogu nametati samo zakonom, a ne kako Dodik kaže izdali smo (usmeno) uputstvo o ponašanju...

Možda vas zanima i ovo