Nedjelja, 1 listopada, 2023

Građani i intelektualci traže opoziv Johanna Sattlera i promjenu politike EU prema BiH

Autor:Patria

Preporučeno

– Umjesto da se razvije u moderno evropsko društvo, Bosnu i Hercegovinu su oteli korumpirani političari koji imaju sve razloge da izbjegnu bilo kakav suštinski napredak i vladavinu prava, i koji su kreirali narativ koji je upravo suprotan – čineći Bosnu i Hercegovinu država u kojoj se biti državljanin pretvara u pogrdni status – poručuju

Grupa građana okupljena oko ReStarta i Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 danas je pred zgradom Delegacije EU održala mirne proteste upućujući javni poziv za opoziv ambasadora Johanna Sattlera s pozicije šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

“Mi, dolje potpisani građani Bosne i Hercegovine, pozivamo na hitnu smjenu Nj. E. Johanna Sattlera sa pozicije šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini. U situaciji u kojoj bi se vrijednosti i principi za koje se borio u prvoj polovini 20. stoljeća i odbrana evropskih granica mogli PONOVNO odigrati u Bosni i Hercegovini, smatramo neprihvatljivim da g. Sattler nastavi svoje djelovanje na navedenoj poziciji.

Mandat gospodina Sattlera obilježen je potpunim neuspjehom da se odgovori i insistira na poštivanju samih principa koji su u osnovi Evropske unije. Stoga je i euroskepticizam među građanima u porastu. Njegov mandat ostaće upamćen po gotovo stalnim političkim krizama koje su dosljedno opisivane kao najgori i najnestabilniji period od završetka rata, a obilježene uzastopnim blokadama koje onemogućavaju političko funkcioniranje ove zemlje, prvenstveno – ali ne samo – na državnoj razini.

Vjerujemo da svaka suštinska reforma, prije svega kada je u pitanju izborna praksa i ustavne promjene, mora počivati na osiguranju standarda koje postavlja Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Smatramo da je užasno da smo prisiljeni da podsjećamo ne samo javnost Bosne i Hercegovine, njene političare tako netačno nazivane „liderima“, već i države članice Evropske unije i druge predstavnike internacionalne zajednice da je Ustav Bosne i Hercegovine inspirisan Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, Internacionalnim paktom o građanskim i političkim pravima i o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, te Deklaracijom o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, vjerskih i jezičkih manjina, kao i drugim instrumentima za zaštitu ljudskih prava. Ustav jasno kaže da se prava i slobode utvrđene Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njenim Protokolima direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini, te da imaju prednost u odnosu na sve druge zakone.

Vjerujemo da ovi principi, kao i druge vrijednosti koje su suština moderne Evrope, postavljene svim pravnim instrumentima od 1949. godine, obilježavaju standarde kojima Bosna i Hercegovina kao poslijeratno i postgenocidno društvo treba težiti, bez obzira na bilo kakve potencijalne promjene postojećeg ustava kako je formulisano u Dejtonskom sporazumu. Upravo na tim osnovama Evropski sud za ljudska prava je donio svoje odluke koje ostaju relevantne za političku reformu u Bosni i Hercegovini, a presudu u slučaju Zornić treba smatrati ključnom i elementarnom u bilo kakvim pokušajima ustavne i izborne reforme.

Upravo se čita:  Ispravljena nepravda prema penzionerima: Sada je isto na Domu naroda da usvoji ovaj zakon

Naše je čvrsto uvjerenje da su akcije koje je preduzimao gospodin Sattler samo doprinijele društvenim tenzijama u smislu hranjenja i produbljivanja izlizane političke mantre koja se oslanja na uvećanje i instrumentalizaciju navodnih etničkih podjela, ali je jasno usmjerena na omogućavanje stranačke manipulacije vladajućim strukturama. Od kada je nespretno proglasio Dragana Čovića za „šampiona evropskih integracija“, gospodin Sattler je demonstrirao prezir prema društvu Bosne i Hercegovine.

Ignorisao je najaktivnije i najdosljednije zagovornike pravih evropskih vrijednosti instrumentaliziranjem metoda skupštine građana za neadekvatno raspravljanje o zamršenostima Izbornog zakona u namjeri da se postigne ranije zacrtan cilj – postizanje reforme izbornog zakonodavstva po mjeri gospodina Čovića. I najnovije opstrukcije u pogledu nametanja rješenja za osiguranje finansiranja za izbore planirane za oktobar 2022. godine u zakonski zadatim rokovima (19.5.2022.) su potpuno u skladu s njegovim ranijim ponašanjem. Sattlerov angažman je dosljedno ohrabrivao – i nagrađivao – najgore političke apetite među vladajućim “elitama”.

Pristup gospodina Sattlera je dosljedno obilježen smirivanjem i omogućavanjem destruktivnog djelovanja Dragana Čovića i Milorada Dodika u blokiranju funkcionisanja institucija Bosne i Hercegovine. Vjerovali smo da će se ovakav pristup morati promijeniti, ako ni zbog čega drugog nego zbog sporog uviđanja da i Čovićevi i Dodikovi postupci olakšavaju destabilizirajuće interese Ruske Federacije u regionu, posebno nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Nažalost, pogriješili smo.

Osim toga, smatramo da je Delegacija EU u Bosni i Hercegovini namjerno ignorisala pozitivne osnove za reformu kada su u pitanju izborne procedure i sam Ustav, kao i po drugim pitanjima, uključujući Ekspertni izvještaj o pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini ili takozvani „Priebeov izvještaj”.

Umjesto toga, postupci gospodina Sattlera išli su u pravcu odobravanja „dogovora” etnopolitičkih „lidera”, kroz sastajanje u hotelima i restoranima, grubim omalovažavanjem institucija ove zemlje, a da ne spominjemo stvarne evropske vrijednosti i principe. Istu politiku su potom usvojili i drugi izaslanici međunarodne zajednice, što je praksa koju smatramo užasavajućom. Ispostavlja se da je ispravnost u pogledu razvijanja demokratije i vladavine prava koju artikulišu EU i drugi samo maska za politiku koja se gradi na ugađanju onima koji na lokalnoj razini mešetare uticajem. Nemoguće je ne staviti u prvi plan štetu po reputaciju EU ili čak Zapada u cjelini.

Umjesto da se razvije u moderno evropsko društvo, Bosnu i Hercegovinu su oteli korumpirani političari koji imaju sve razloge da izbjegnu bilo kakav suštinski napredak i vladavinu prava, i koji su kreirali narativ koji je upravo suprotan – čineći Bosnu i Hercegovinu država u kojoj se biti državljanin pretvara u pogrdni status.

Upravo se čita:  Još jedna tragedija u BiH: U sudaru s autobusom poginuo 19-godišnji vozač "passata"

Prema našim saznanjima, aktivnosti gospodina Sattlera kao šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini omogućile su napore unutrašnjih i vanjskih političkih snaga koje su destruktivne prema ovoj državi, i lako se mogu posmatrati kao puki nastavak političkih programa Srbije i Hrvatske – prvog artikulisanog Memorandumom Srpske akademije nauka i umetnosti (1986) i koji je kulminirao onim što je proglašeno činom genocida od strane Internacionalnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, a druga od strane istog Suda proglašena udruženim zločinačkim poduhvatom. Također je vrijedno napomenuti da su obje ove presude donesene nakon donošenja Dejtonskog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine 1995. godine, čime je razjašnjen položaj Bosne i Hercegovine u vrijeme sklapanja mirovnog sporazuma i nacrta buduće države.

“Političke elite” su namjerno za sebe prisvajale predstavljanje etničkih identiteta, izdajući dugu historiju BiH i tradiciju različitosti i otvorenosti, uključujući i namjerno iskrivljavanje pojma “konstituentnosti” na način koji isključuje mogućnost stvarnog građanstva. Termin „konstitutivnost“ je pogrešan prevod, a k tome zastario i suprotan vrijednostima utvrđenim u EU i drugim konvencijama. A najnovija inovacija – pojam “legitimnog političkog predstavljanja etničkih zajednica” u javnoj i političkoj sferi, cinično se uvukao u politički leksikon, iako nije prisutan u Ustavu, a suštinski je u suprotnosti sa Evropskom konvencijom za zaštitu Ljudska prava i osnovne slobode i presude Evropskog suda za ljudska prava.

Činjenica da su gospodin Sattler, a samim tim i sama EU, prihvatili ovaj pristup je sramotna, jer je podstakla atmosferu reaktivnog etnocentrizma i negativno uticala na povjerenje među etničkim grupama i prema institucijama ove zemlje. Taj pristup u potpunosti negira pravo na građanstvo Građanima i Ostalim, uprkos njihovom jasnom definisanju u Ustavu. Pa ipak, gospodin Sattler nije reagirao, čak ni, kao samo jedan primjer, kada je ponudio puke riječi pomirenja nakon što je član Predsjedništva bio toliko uvjeren u svoju nekažnjivost, i toliko mržnje iskazao prema ovoj zemlji, da je uskratio korištenje helikoptera za gašenje šumskih požara. Ovo se smatra prihvatljivim „uobičajenim poslom“ sada u zemlji u kojoj „partneri“ EU govore i djeluju na načine koji bi se smatrali veleizdajom u vjerovatno bilo kojoj zemlji osim Bosne i Hercegovine; i gdje mogu da drže cijelu državu blokiranu i zarobljenu u pokušaju da ucijene zainteresovane strane da im pruže usluge koje su od interesa samo jednoj političkoj stranci, a ne etničkoj grupi koju ta stranka tvrdi da predstavlja.

Ovo nije diplomatija, već izraz niskih moralnih standarda svih uključenih. To da se ovakav pristup nastavlja dok EU, SAD, UK i ostatak demokratskog svijeta stoji ujedinjen u podršci samoodbrani Ukrajine i artikulisanju demokratskih vrijednosti i ljudskog dostojanstva čini stvari još odurnijim. Pozivamo na zaokret u politici Evropske unije prema Bosni i Hercegovini, da se odmakne od djela koje vrijednosti Unije pretvaraju u puke riječi, i umjesto toga insistiramo na ništa manje niti išta više nego stvarnom provođenju presuda Evropskog suda za ljudska prava, prvenstveno presude u slučaju Zornić; na implementaciji preporuka Ekspertnog izvještaja o pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini, te put koji je zacrtan u četrnaest ključnih prioriteta formulisanih u Mišljenju Evropske komisije, a sve imajući u vidu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju te Evropsku konvenciju za zaštitu prava i temeljnih sloboda.

Upravo se čita:  Ukop trostrukog ubice iz Gradačca platiće građani?

Ako, međutim, EU ocijeni da je gospodin Sattler bio efikasan u promoviranju reformi i vrijednosti EU, da je BiH danas jača nego kada je on došao, i odluči da ne pošalje pristojnu zamjenu za gospodina Sattlera, onda će Brisel morati shvatiti da će se ovaj pristup na kraju ispostaviti kao skuplji, jer i dalje neće postojati ništa što bi spriječilo trenutne napade na evropske standarde i vrijednosti u Bosni i Hercegovini i regionu u cjelini. Istovremeno, mi i slični nama nećemo imati drugog izbora nego da pratimo stotine hiljada naših prijatelja i rođaka koji su već otišli u posljednjih nekoliko godina, ne mogavši pristati da nastave živjeti pod divljaštvom lokalnih političkih „šampiona“ i internacionalnih pomagača, i da nam je dosta da se naše dostojanstvo još više potkopava. Moraćemo tražiti ove standarde i vrijednosti negdje drugdje, glasajući odlaskom i s velikim žaljenjem jer niko ne bi trebao napustiti svoj dom da bi živio dostojanstven život u sistemu koji nudi pošten i odgovoran društveni ugovor. Ako te standarde ne donesete nama, mi ćemo biti prisiljeni da ih donesemo – fizički – vama”, navodi se u javnom pismu koje potpisuje ReSTART, neformalna grupa građana, KRUG 99 – Asocijacija nezavisnih intelektualaca, Adil Kulenović, predsjednik KRUGA 99, David Pettigrew, Southern Connecticut State University, član odbora Bosansko-američkog centra za istraživanje genocida iz Chicaga, Azra Zornić, građanska aktivistica, Samir Beharić, aktivista mladih BiH, Elida Bešić, poduzetnica i članica Odbora Bosanske građanske inicijative Stutrgart “Ne želimo promjenu Izbornog zakona” članovi FB grupe INICIJATIVA 2017 – POKRET za građansku BIH članovi FB grupe, Bosanska građanska inicijativa Stuttgart” Predsjednik Nijaza Mešić, potpredsjednik Izudina Velispahić, BGV- Bosansko Građansko Vijeće, Dr. Ervin Sendijarević, NAUK- Bosanski Naučni umjetnički Klub u Nizozemskoj, POKRET BOSANACA Neformalna FB grupa od preko hiljadu BiH građana BADN Bosansko akademsko društvo Frankfurt, Predsjedništvo društva – Azim Čaušević, Pejo Katić i Husein Peratović.

Preporučeno za vas

Izdvajamo

Dvojica muškaraca pretukli 25-godišnju Amiru ispred “Binga”: Njena djeca sve to morala gledati

Još jedan nemili događaj dogodio se u Živinicama ispred TC Bingo u naselju Suha. Kako saznaje portal Crna-Hronika mlada...

Možda vas zanima i ovo