Nedjelja, 2 travnja, 2023

Iz budžeta RS za putovanja i smještaj predstavnika vlasti plaćeno 12,7 miliona KM

Nemojte propustiti

Utvrđeno je da uredba o izdacima za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u javnom sektoru Republike Srpske zbog nedovoljnih internih kontrola nije u potpunosti primjenjena u Ministarstvu porodice, omladine i sporta prilikom obračuna putnih naloga.

Naime, na većini putnih naloga za službena putovanja (u zemlji i inostranstvu) nedostaju datumi pravdanja putnih troškova, a u prilogu putnih naloga za službena putovanja u inostranstvo (Narodna Republika Kina i Kraljevina Belgija) nedostaju dokazi o izvršenom službenom putovanju (avionske karte i dokumentacija organizatora puta).

Budžetska sredstva trošena su i onda kada su vladini službenici u ovom resoru imali osiguran i smještaj i hranu, ali je opet vršen obračun dnevnica u punom iznosu za službena putovanja u inostranstvo.

Ilustracija (Foto: Arhiv)
Ilustracija (Foto: Arhiv)

I Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS nije vršilo isplatu akontacija za službeno putovanje vozačima na osnovu procijenjenih troškova putovanja, nego u većim iznosima, koji su pravdani u skladu s Pravilnikom o internim kontrolnim postupcima.

Revizija Konsolidovanog izvještaja, obuhvata reviziju pojedinačnih finansijskih izvještaja za 2012. godinu, Generalnog sekretarijata Vlade RS i svih ministarstava, Narodne skupštine, Vijeća naroda i Službe predsjednika RS, nekoliko drugih pojedinačnih korisnika budžeta i dio budžeta koji se evidentira van glavne knjige trezora RS.

Revizori su o trošenju budžetskih sredstava u RS u 2012. dali mišljenje s rezervom, a ključni razlog je u činjenici da su ukupna budžetska potrošnja za više od 100 miliona KM premašila ukupno raspoloživa budžetska sredstva, što u značajnoj mjeri negativno utiče i na izvršenje budžetskih obaveza u toku ove godine.

(Fena)

Interesantno za vas

Izdvajamo

Keramičar Hasad Gvozden odlučio ostati u BiH: Ne žalim što sam ostao, imam mnogo posla!

Hasan je neko vrijeme razmišljao o odlasku u Njemačku. Čekajući dokumentaciju za iseljenje, prijavio se na obuku „Započni svoj...

Možda vas zanima i ovo