Utorak, 31 siječnja, 2023

Kako posluju mikrokreditne organizacije, ko su najčešći klijenti i kasni li se s vraćanjem kredita?

Autor:Faktor.ba

Nemojte propustiti

Kako naglašavaju u Udruženju mikrokreditnih organizacija u BiH, dominantno je učešće mikrokredita odobrenih fizičkim licima.

U Federaciji Bosne i Hercegovine posluje ukupno 13 mikrokreditnih organizacija, od čega deset fondacija i tri društva.

Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH sa 30.09.2022. godine iznosi 711,3 miliona KM i za 2,6 posto je veća u odnosu na stanje sa 31.12.2021. godine, od čega neto mikrokreditni portfolio čini 82,9 posto u iznosu od 590 miliona KM uz rast od šest posto u odnosu na prethodnu godinu, kazali su za Faktor u Udruženju mikrokreditnih organizacija u BiH (AMFI).

– Sektor je uprkos svim negativnim makroekonomskim elementima pozitivno poslovao te iskazao dobit u iznosu od 11,8 miliona KM, što je manje za 7,7 posto u odnosu na prethodnu godinu na nivou FBiH. Važno je napomenuti da se u sektoru dobit reinvestora u nove kreditne plasmane što u konačnici omogućuje povoljnije finansiranje krajnjih u budućnosti.

Međutim, obzirom na svoju misiju i viziju pored ostvarenja finansijske održivosti i stabilnosti poslovanja posebno smo ponosni na našu ulogu poboljšanja materijalnog položaja krajnjih korisnika finansijskih usluga, doprinosu povećanja zaposlenosti i pružanja podrške razvoju poduzetništva, polazeći od zakonom propisanih ciljeva mikrokreditiranja uz zaštitu prava korisnika – istakli su u AMFI-ju.

Kako naglašavaju u ovom udruženju, dominantno je učešće mikrokredita odobrenih fizičkim licima.

– U pitanju je podatak od 97,3 posto, a preostalih 2,7 posto se odnosi na mikrokredite odobrene pravnim licima. Klijenti mikrokreditnog sektora u BiH su u najvećoj mjeri fizička lica, ali i male firme, koji ne mogu pristupiti tradicionalnim izvorima finansiranja. Zahvaljujući mikrokreditima značajnom broju građana BiH je omogućeno da pokrenu vlastiti posao i riješe pitanje egzistencije za sebe i članove svoje porodice.

Namjena kredita se većinom odnosi na poljoprivredu i ista čini do 35 posto portfolija, dok 66 posto svih naših klijenata živi u ruralnim sredinama. Od svog početka sektor je u poljoprivredu plasirao preko tri milijarde KM. U posljednjim godinama dajemo maksimum kako bi također pokrenuli kredite namjenjene energetskoj efikasnosti i korištenju obnovljivih izvora energije. Prema visini učešća slijede mikrokrediti odobreni za stambene potrebe sa 30 posto.

U strukturi mikrokredita odobrenih pravnim licima, dominantno je učešće mikrokredita za uslužne djelatnosti sa 54 posto – objašnjavaju u AMFI-ju.

Podvlače da nemaju problema s naplatom kredita.

– Kad je u pitanju stabilnost sektora posebno poredeći mikrokreditiranje u EU i svijetu možemo reći da u BiH imamo izuzetno zadovoljavajuću situaciju. Važno je istaknuti da 97,4 posto portfolija mikrokredita se odnosi na mikrokredite u čijoj otplati nema kašnjenja.

Samo 2,6 posto mikrokredita pokazuju određene poteškoće u otplati na što se do 30 dana odnosi 1,4 posto mikrokredita, a na kašnjenja u otplati od 31 do 180 dana 1,2 posto mikrokredita.

Klijenti mikrokreditnog sektora u BiH su u najvećoj mjeri fizička lica, ali i male firme, koji ne mogu pristupiti tradicionalnim izvorima finansiranja. Zahvaljujući mikrokreditima značajnom broju građana BiH je omogućeno da pokrenu vlastiti posao i riješe pitanje egzistencije za sebe i članove svoje porodice – zaključuju u AMFI-ju.

Interesantno za vas

Izdvajamo

Ko preživi, pričat će: Kajmak na pijaci košta više od 19 KM, a kilogram luka je oko devet maraka

Građani poručuju da su zelene pijace postala jako skupa mjesta kupovine, sa daleko većim cijenama nego u marketima. Na zelenim...

Možda vas zanima i ovo