Petak, 1 srpnja, 2022

Kantonalni zastupnici budžetskim korisnicima uvećali plate, topli obrok i troškove prevoza

Autor:Fena

Nemojte propustiti

Ovim zakonom, među ostalim, uređuju se plate i naknade izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija savjetnika, pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja, plate i naknade državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe Kantona 10 te plaće zaposlenika u osnovnim i srednjim školama.

Skupština Kantona 10 na redovnoj je sjednici usvojila Zakon o platama i naknadama policijskih službenika Kantona 10.

Po riječima ministra unutarnjih poslova Kantona 10 Marija Lovrića, razlozi za donošenje ovakvog zakona temelje se na potrebi definiranja oblasti raspodjele plata i naknada uposlenih u tijelima unutrašnjih poslova u Federaciji BiH i kantonima na jedinstven i jednak način.

– Razlog za ovakav pristup je, prije svega, stvaranje jedinstvenog propisa u Federaciji BiH kako bi se smanjila veoma velika razlika između plata i naknada u tijelima unutrašnjih poslova na svim nivoima i u svim kantonima – kazao je Lovrić.

Po njegovim riječima, visinu osnovica za obračun plate policijskih službenika utvrđuje Vlada u dogovoru sa sindikatom djelatnika MUP-a Kantona 10 za svaku budžetsku godinu i primjenjuje se od 1. 1. za svaku narednu godinu ili odlukom o privremenom finansiranju.

Propisan je način utvrđivanja osnovice gdje je utvrđeno deset platnih razreda i koeficijenata za policijske službenike i utvrđene su vrste dodatak na platu koji su sastavni dio plate.

– Utvrđen je i poseban dodatak na platu u iznosu od 30 posto od osnovne plate policijskog službenika zbog odgovornosti, rizika i posebnih uvjeta rada – kazao je ministar Lovrić.

Zastupnici su također usvojili Zakon o plaćama i naknadama korisnika Budžeta Kantona 10, kojim su uvećane plaće, topli obrok i troškovi prijevoza za korisnika Budžeta Kantona 10 te su ujednačeni koeficijenti uposlenika u školstvu.

– Ovim zakonom predviđeno je da se pri određivanju iznosa plaća i naknada za korisnike budžeta Kantona 10 primjenjuju načela: ista plata za isto radno mjesto, transparentnost i fiskalna odgovornost – kazao je županijski ministar financija Draško Dalić.

Osnovica za obračun plate i naknada korisnika budžeta utvrdit će se Zakonom o izvršavanju budžeta za svaku budžetsku godinu.

– Utvrđivanje osnovice vrši se u pregovorima s reprezentativnim sindikatom, a ukoliko se ne postigne dogovor Vlada, odnosno rukovoditelj jedinice lokalne samouprave utvrdit će osnovicu i bod pri čemu visina osnovice ne može biti niža od prethodno dogovorene, odnosno važeće – dodao je Dalić.

Ministar je pojasnio kako je ovim zakonom predviđeno da se osnovna plata utvrđuje množenjem osnovice za plaću i boda za obračun plaće s utvrđenim koeficijentom platnog razreda. Tako utvrđeni iznos uvećava se za 0,5 posto za svaku započetu godinu radnog staža korisnika budžeta, a najviše do 20 posto te da osnovna plata ne može biti manja od 70 posto prosječne neto plate isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjem statističkom podatku.

Ovim zakonom, među ostalim, uređuju se plate i naknade izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija savjetnika, pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja, plate i naknade državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe Kantona 10 te plaće zaposlenika u osnovnim i srednjim školama.

Interesantno za vas

Izdvajamo

Objavljen tajni razgovor Macrona i Putina uoči rata u Ukrajini

U razgovoru Putin Macronu govori da će “radije igrati hokej na ledu nego donijeti odluku hoće li se sastati...

Možda vas zanima i ovo