Subota, 4 veljače, 2023

Ko može dobiti državljanstvo Republike Slovenije i koji su uslovi za stjecanje prava?

Autor:GPM

Nemojte propustiti

Mnogi stranci koji rade u Republici Sloveniji nakon izvjesnog vremena planiraju predati za državljanstvo kako bi imali veća prava u toj EU državi.

Na službenim stranicama je navedeno da državljanstvo Republike Slovenije možete steći:

ako je barem jedan od tvojih roditelja slovenački državljanin
rođenjem ako su roditelji nepoznati ili apatridi ili je njihova nacionalnost nepoznata
ako ste stranac i ispunjavate uslove i podnesete zahtjev – proces se zove naturalizacija.
U posebnim slučajevima možete steći slovenačko državljanstvo izuzetno, odnosno ako to zemlji koristi iz znanstvenih, ekonomskih, kulturnih, nacionalnih ili sličnih razloga, pod uvjetom da stvarno živite u Sloveniji neprekidno najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva i imate regulisan status stranca, i ispunjavaju Vam potrebne dodatne uslove . Izuzetno, slovenačko državljanstvo možete steći i ako ne ispunjavate uslov godinu dana neprekidnog boravka u Sloveniji i uslov redovnog statusa stranca, uzimajući u obzir vaš izuzetan doprinos razvoju i povećanju međunarodnog ugleda ili priznanja Slovenije. .

Ignoriranje određenih uvjeta vrijedi i ako ste slovenački iseljenik ili njegov potomak do druge generacije u istoj liniji, ili pripadnik autohtone slovenske nacionalne zajednice u inostranstvu, koji iz nacionalnih razloga polaže pravo na državnu korist.

Gdje podnosite zahtjev za slovenačko državljanstvo?

Zahtjev za sticanje slovenačkog državljanstva može se podnijeti bilo kojoj upravnoj jedinici u Sloveniji . Zahtjev za vanrednu naturalizaciju može se dodatno podnijeti u Ministarstvu unutrašnjih poslova, au inostranstvu u bilo kojoj diplomatskoj misiji ili konzulatu Republike Slovenije . Nakon sticanja slovenačkog državljanstva, možete podnijeti zahtjev za slovenačku ličnu kartu i pasoš.

Obrasci zahtjeva za dobijanje državljanstva i opširnije upute za popunjavanje obrazaca, koji sadrže i objašnjenje koja dokumenta se moraju priložiti uz zahtjev i podatke o uplati administrativne takse, objavljeni su OVDJE .

Prijavni obrasci sa objašnjenjima su objavljeni:

redovna naturalizacija OVDE
izvanredna naturalizacija OVDJE
izvanredna naturalizacija za slovenske iseljenike i njihove potomke OVDJE
Informacije o svim mogućnostima sticanja slovenačkog državljanstva možete dobiti iu radnom vremenu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Odjeljenje za državljanstvo, tel. br. (01) 428-42-64.

USLOVI 1:

stariji od 18 godina,

oslobađanje od prethodnog državljanstva,

stvarni život u Sloveniji 10 godina, od čega zadnjih 5 kontinuiranih godina prije podnošenja

zahtjeva i regulisan status stranca,

zagarantovana sredstva za život u visini osnovnog minimalnog dohotka,

ovladavanje slovenačkim jezikom za potrebe svakodnevne komunikacije,

da lice nije osuđivano na neuslovnu kaznu zatvora dužu od tri mjeseca, odnosno da nije osuđivano na uslovnu kaznu zatvora sa rokom kušnje duže od jedne godine,

da osobi nije zabranjen boravak u Sloveniji,

da prijem lica u državljanstvo ne predstavlja opasnost za javni red, sigurnost ili odbranu zemlje,

izmirene poreske obaveze,

zakletvu na poštovanje slobodnog demokratskog ustavnog poretka.

Određene kategorije osoba imaju lakše uslove:

Slovenački iseljenici i njihovi potomci do četvrte generacije (jedna godina stvarnog života u

Sloveniji, bez uvjeta oslobađanja od prethodnog državljanstva),

lica koja su već imala slovenačko državljanstvo izgubila su ga na osnovu odricanja ili odricanja (šest mjeseci stvarnog života u Sloveniji, bez uvjeta odricanja od prethodnog državljanstva),

osobe u braku sa slovenačkim državljaninom (jedna godina stvarnog života u Sloveniji, najmanje tri godine braka, moguće nepoštivanje uslova za otpust i boravak),

osobe koje su rođene u Sloveniji i cijeli život žive u Sloveniji (bez uvjeta, izuzeća od prethodnog državljanstva, zajamčenih sredstava za život i vladanja slovenačkim jezikom),

osobe s međunarodnom zaštitom (pet godina stvarnog života u Sloveniji, bez uvjeta izlaska iz prethodnog državljanstva),

lica bez državljanstva (pet godina stvarnog života u Sloveniji, bez uvjeta izlaska iz prethodnog državljanstva),

osobe koje su uspješno završile najmanje visokoškolski program u Sloveniji (sedam godina stvarnog života u Sloveniji, od čega jednu kontinuiranu godinu prije podnošenja prijave),

Posebni uslovi važe i za maloletna lica:

ako otac i majka steknu slovenačko državljanstvo naturalizacijom, na njihov zahtjev stiče ga i njihovo maloljetno dijete;

ako jedan od roditelja stekne slovenačko državljanstvo naturalizacijom, stječe ga i njegovo maloljetno dijete, ako to podnese zahtjev i ako dijete živi s njim najmanje godinu dana  neprekidno prije podnošenja zahtjeva i ima regulisan status stranca;

ako dijete koje je rođeno u Sloveniji još nije navršilo godinu dana života, stiče slovenačko državljanstvo na zahtjev roditelja koji je slovenačko državljanstvo stekao naturalizacijom;

ako jedan od roditelja stekne slovenačko državljanstvo nakon vanredne naturalizacije iz nacionalnih razloga, stječe ga i njegovo maloljetno dijete, ako roditelj za to zatraži;

dijete koje nema roditelje ili čiji su roditelji lišeni roditeljskog prava ili poslovne sposobnosti i od rođenja živi u Sloveniji, stiče slovenačko državljanstvo na zahtjev staratelja i ako ministarstvo nadležno za porodicu i socijalna pitanja da saglasnost na djetetovo prijem u slovenačko državljanstvo.

Svako maloljetno dijete koje je navršilo 14 godina mora dati pismenu saglasnost za prijem u slovenačko državljanstvo. Bez obzira na koji od navedenih razloga je maloljetno dijete steklo slovenačko državljanstvo, dijete uvijek zadržava svoje izvorno državljanstvo.

USLOVI 2:

zagarantovana sredstva za život u visini osnovnog minimalnog dohotka;

da lice nije osuđivano na neuslovnu kaznu zatvora dužu od tri mjeseca, odnosno da nije

osuđivano na uslovnu kaznu zatvora sa rokom kušnje duže od jedne godine;

da prijem lica u državljanstvo ne predstavlja prijetnju javnom redu, sigurnosti ili odbrani zemlje;

izmirene poreske obaveze;

zakletvu na poštovanje slobodnog demokratskog ustavnog poretka.

USLOVI 3:

Nije potrebno ispunjavati uslov kontinuiranog boravka u Sloveniji po osnovu regulisanog statusa stranca, uslov zajamčenih sredstava koja osiguravaju materijalnu i socijalnu sigurnost, a takođe ne i uslov izmirenih poreskih obaveza, ako niste obveznici plaćati porez u Sloveniji.

Međutim, morate pokazati ličnu aktivnu vezu sa Slovenijom i najmanje pet godina aktivnog djelovanja u slovenačkim udruženjima u inostranstvu ili drugim slovenačkim iseljeničkim, iseljeničkim ili manjinskim organizacijama ili da ste iz razumljivih razloga otpušteni iz slovenačkog državljanstva i ponovo podnijeti zahtjev za prijem. u slovenačko državljanstvo. Podnosilac zahtjeva uz prijavu prilaže i preporuke relevantnih organizacija koje potvrđuju njegovu aktivnu povezanost sa Slovenijom i dokaze kojima relevantne organizacije potvrđuju da je aktivan najmanje pet godina. Ako je moguće, podnosilac zahtjeva mora dostaviti i službene dokumente izdate u inostranstvu, koji pokazuju vašu definiciju slovenačke nacionalnosti, piše GPM.

Interesantno za vas

Izdvajamo

FIPA kojom upravlja Milica Marković potpuno podbacila: Veliki pad stranih investicija!

I dok strane investicije bilježe ozbiljan pad, FIPA se ponovo pohvalila aktivnostima na Fejsbuku. Direktne strane investicije u BiH periodu...

Možda vas zanima i ovo