Ponedjeljak, 30 siječnja, 2023

Koje su preporuke dobili hrvatski granični policajci nakon ulaska Hrvatske u Šengen

Nemojte propustiti

Svaki putnik koji ulazi na granični prelaz u Šengen mora biti informisan o svim postupcima kontrole koji se sprovode. Putnik, takođe, ima pravo na profesionalan, pristojan i prijateljski odnos graničnih službenika.

Nakon što je Hrvatska ušla u Šengen, postala je dio evropskih pravila na koji način granični policajci Hrvatske treba da postupaju prema putnicima koji ulaze u šengenski prostor.

Iako su hrvatski granični policajci i do sada radili prema šengenskim pravilima i, po pravilu, poštovali prava putnika koji ulaze u Hrvatsku svojim korektnim odnosom prema njima, ulaskom u Šengen pravila dobrog ponašanja prema putnicima dodatno su naglašena i pojačana.

EU je hrvatskim graničim policajcima proslijedila Pravilnik o ponašanju, u kojem se jedno poglavlje bavi načinom na koji treba da se ponašaju prema putnicima koji ulaze u šengenski prostor.

Primjera radi, svaki putnik koji ulazi na granični prelaz u Šengen mora biti informisan o svim postupcima kontrole koji se sprovode. Putnik, takođe, ima pravo na profesionalan, pristojan i prijateljski odnos graničnih službenika.

Posebno je važno naglasiti da šengenska pravila nalažu da ulazak na teritoriju Šengena državljanima trećih zemalja može biti odbijen samo onda kada postoji osnovan razlog, a odluka mora biti potkrepljena dokazima i obrazložena.

Putnik kojem je odbijen ulazak mora dobiti pismeno obrazloženje, a mora mu biti i omogućeno pravo na žalbu, mada to pravo ne odlaže izvršenje odluke o odbijanju ulaska.

Granični policajci su obavezni da na zahtjev putnika pokazažu svoj bedž sa službenim brojem i, ako prilike dozvoljavaju, daju ime i prezime.

Ovo se posebno odnosi na slučajeve kada granični policajac provodi duže i obimnije preglede putnika, a granični policajci su u tim slučajevima obavezni da putniku pruže i ostale relevantne podatke, poput naziva graničnog prelaza, razloga kontroli i ostale podatke.

“Granični policajci će, u obavljanju svojih dužnosti, u potpunosti poštovati ljudsko dostojanstvo, posebno u slučajevima kada su u pitanju ranjive kategorije. Sve mjere preduzete u obavljanju njihovih dužnosti biće srazmjerne ciljevima koji se tim mjerama žele postići. Prilikom obavljanja graničnih kontrola, graničari neće diskriminisati lica na osnovu pola, rasnog ili etničkog porekla, vjere ili ličnih uvjerenja, invaliditeta, starosti ili seksualne orijentacije”, naglašeno je u ovom Priručniku.

Policajci su, osim toga, dužni da se putnicima ne obraćaju kao prema potencijalnim kriminalcima ili kao prema nekom ko želi ilegalno da uđe na teritoriju engena, a pitanja treba postaviti izbalansirano i na prijateljski način.

“Putnici ne bi trebalo da osjete da su pitanja neprijatna, a na postavljena pitanja treba odgovoriti činjenicama i na pristojan način”, naglašeno je.

Granični policajci imaju pravo od putnika tražiti da pokažu da imaju dovoljno novca za boravak u šengenskom prostoru, a mogu putnike i pitati za razloge putovanja.

Policajci su obavezni da prilikom ulaska svakog putnika obave minimalnu kontrolu kako bi ustanovili indentitet putnika i provjere validnosti pokazanih dokumenata.

Hrvatska će, kao i svaka druga članica Šengena, biti obavezna da jednom godišnje podnese izvještaj Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu o radu u protekloj godini i provjerama koje su obavljane.

Policajcima se preporučuje da vode računa da se ne stvaraju nepotrebne gužve prilikom prelaska granice, kao i da moraju naći balans između potreba da se osigura nesmetan prelazak granice ljudi koji ispunjavaju neophodne uslove.

Table s pravima putnika, kako je naglašeno, moraju biti vidljive putnicima koji prelaze granicu na jezicima koji se uobičajeno koriste, odnosno na jezicima zemalja s kojima pomenuti šengenski prelaz graniči.

Interesantno za vas

Izdvajamo

Ko preživi, pričat će: Kajmak na pijaci košta više od 19 KM, a kilogram luka je oko devet maraka

Građani poručuju da su zelene pijace postala jako skupa mjesta kupovine, sa daleko većim cijenama nego u marketima. Na zelenim...

Možda vas zanima i ovo