Nedjelja, 26 ožujka, 2023

Komisija za odbranu i sigurnost BiH tražila pojas zabrane okupljanja na Trgu BiH

Nemojte propustiti

Na 29. sjednici Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, u drugoj komisijskoj fazi usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o implementaciji Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, gomilanja i upotrebe hemijskog oružja i njegovom uništavanju, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Usvojen je i amandman čiji je predlagač poslanik Dušanka Majkić.

Prilikom razmatranja prijedloga zaključaka proizašlih iz rasprave sa 49. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH o informacijama o sigurnosnim aspektima događaja u vezi s blokadom objekata institucija BiH, održanih od 5. do 7. juna 2013., kojim je Zajednička komisija zadužena da ih sistematizira i Domu predloži njihovo usvajanje, Komisija je verifikovala nekoliko zaključaka.

Prvim se zadužuje Zajednička komisija za nadzor nad radom Obavještajno – sigurnosne agencije (OSA) BiH da održi sjednicu na kojoj će se ispitati uloga OSA-e u navedenim dešavanjima ispred Trga BiH. Nadalje, obavezuje se Vijeće ministara BiH da u roku od 15 dana donese odluku o okupljanju građana ispred institucija BiH, kojom će biti utvrđen pojas u kojem se zabranjuje okupljanje, kako bi institucije mogle nesmetano i sigurno funkcionisati.

Također, nalaže se Vijeću ministara BiH da donese i usvoji prijedlog mjera za postupanje policijskih agencija na nivou BiH u kriznim situacijama te se traži se od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH da ispita postupanje tužilaca Kantona Sarajevo i Tužilaštva BiH u vezi s predmetnim događajima od 5. do 7. juna 2013.

Nadalje, traži se od glavnog tužioca Tužilaštva BiH da obavijesti Predstavnički dom PS BiH o tome da li je glavni tužilac uopće izdao naredbu za prikupljanje informacija u vezi s blokadom institucija BiH, šta je Tužilaštvo BiH poduzelo povodom blokade institucija BiH te na osnovu čega je Tužilaštvo BiH zaključilo da u događajima pred zgradom institucija BiH nema elemenata krivičnog djela?

U vezi s ovim pitanjem, Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH predlaže domovima Parlamentarne skupštine BiH na raspravu o zaključcima vezanim za dešavanje i postupanje povodom protesta građana ispred zgrade institucija BiH od 5. do 7. juna 2013. pozovu i glavnog tužioca Tužilaštva BiH te da Parlamentarna skupština BiH traži od Vijeća ministara BiH da do 1. decembra 2013. izvrši analizu stanja u sigurnosnom sektoru i predloži mjere za prevazilaženje sadašnjeg stanja, uspostavi jasno razgraničenje nadležnosti pri osiguranju štićenih objekata te preispita svoju Odluku o osiguranju DKP-a u BiH.

Komisija je primila k znanju Informaciju Ministarstva sigurnosti BiH o stanju sigurnosti u BiH u 2012. te predložila domovima PS BiH usvajanje zaključka po kojem Parlamentarna skupština BiH traži od Ministarstva sigurnosti BiH da u roku od 30 dana informiše Zajedničku komisiju za odbranu i sigurnost BiH o tome šta se preduzima u okviru sigurnosnog sektora i agencija za sprovođenje zakona BiH kako bi se izbjegle negativne implikacije po BiH nakon povratka njenih građana koji ratuju pod zastavom radikalnog islama u Siriji, Iraku, Afganistanu i drugim zemljama i šta je preduzeto od strane nadležnih institucija BiH da se istraže aktivnosti kriminalnih grupa koje su izgradile čvrste pozicije s različitim strukturama vlasti, a koje se pominju u Informaciji o stanju sigurnosti u BiH za 2012.

Također traži se i informacija o tome šta je preduzeto od nadležnih institucija BiH prema zaposlenima u različitim tijelima vlasti, kao i policijskim i sigurnosnim agencijama, koji se dovode u vezu s pojedinim kriminogenim osobama te šta je Ministarstvo sigurnosti BiH poduzelo da se procesuiraju pojedini nosioci izvršne i sudske vlasti u BiH koji su učestvovali u primanju mita, novca i drugih vrijednosti od nosilaca kriminalnih aktivnosti.

Također, Komisija je primila k znanju Informaciju o realizaciji zaključaka sa Radionice o temi “Odbrambeno – sigurnosni sektor u BiH – godinu dana poslije” čiji je sačinilac Ministarstvo sigurnosti BiH, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

Foto: Arhiv
Foto: Arhiv

(Fena)

Interesantno za vas

Izdvajamo

Loša partija u Bratislavi: Zmajevi poraženi od Slovačke

Reprezentacija Slovačke večeras je savladala Bosnu i Hercegovinu u susretu drugog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Može se reći...

Možda vas zanima i ovo