Petak, 27 siječnja, 2023

Kritični periodi u poslovanju: Kako da firma uvek bude likvidna?

Nemojte propustiti

Jedan od najvažnijih faktora za održivost jednog preduzeća jeste njegova sposobnost da ostane likvidno u svakom trenutku. Likvidnost znači da je firma sposobna da u svakom trenutku izmiri dospele obaveze.

Ipak, priliv i odliv novčanih sredstava nije uvek jednak i na njega firma ne može uvek delovati, naročito ako i ona sama zavisi od dobavljača pa mora da balansira plaćajući obaveze i naplaćujući prodate proizvode i pružene usluge.

Ako ona ne može da bude likvidna duži period ulazi u probleme, a to vodi u insolventnost i bankrot što je definitivan kraj poslovanja. Da bi se to sprečilo dobro je imati plan za aktivnosti koje će premostiti jaz između perioda dospeća i plaćanja obaveza kada priliv novca nije dovoljan u tom periodu.

Ovo su najbolji saveti.

Oročena štednja – stalan izvor sredstava za plaćanje rashoda

Jedan od načina kako firma može ostati likvidna je oročena štednja koja je odličan izvor dodatnih sredstava kojima se između ostalog mogu finansirati troškovi i preduzeće ostati likvidno.

Iako se čini da se na ovaj način ne zarađuje dovoljno, reč je o odličnom načinu za investiranje viška novca i čuvanje njegove vrednosti za neko buduće trošenje. Ako se novac samo investira u obrtnu imovinu i kapital, a ništa se ne štedi, firma se može naći u problemu jer neće brzo imati novac na raspolaganju već moraju prodavati imovinu i prolongirati naplatu.

Oročena štednja donosi i najveću kamatnu stopu i odličnu zaradu, a kada istekne period oročenja novac je na raspolaganju. Zbog toga je odličan savet da se jedan deo novca koristi i ne uplaćuje na štednju dok se ostatak oročava i tako donosi kamatu i zaradu.

Povoljni krediti za preduzeća

Oročena štednja jeste najbolji način za sticanje dodatne količine novca, ali nekada su i krediti dobro rešenje.

Za privredu se oni posebno koncipiraju pa je moguće birati grejs period i fleksibilan način isplate rata. Ako uz to odaberete neki od namenskih kredita iznos rate će biti mnogo povoljniji.

Što duže poslujete moći ćete bolje da predvidite vreme kada poslovanje fluktuira i firma nije likvidna. Na ovaj način se na vreme promišlja o mogućnostima pa su paketi mera spremni za periode kada se očekuje problem sa likvidnošću i plaćanjem svih računa.

Bolja kontrola priliva i odliva novca

Na kraju, ali ne manje važan deo kontrole finansijskih sredstava je i bolje vođenje finansija i pokušaj usklađivanja prispeća obaveza.

Svaki račun i dospeće potraživanja treba ugovarati tako da postoji dovoljan priliv prihoda u vreme kada dospevaju obaveze. Na ovaj način se još pri ugovaranju poslova dogovaraju rokovi dospeća obaveza i planira isplata prema mesečnim prihodima.

Ovo su samo neki od preporuka koje se mogu primeniti na svako poslovanje i svaku delatnost. Ako se na vreme ne razmišlja o finansijskim tokovima stvoriće se veliki raskorak između perioda kada imate dovoljno sredstava i perioda kada je dospeće obaveza.

Treba razmišljati dugoročno pa na vreme započeti sa oročenom štednjom. Uz nju se sredstva mogu nadopuniti kreditima za održavanje likvidnosti, a da bi razlika bila što manja važno je i ugovarati obaveze da datum dospeća bude onda kada najviše odgovara poslovanju.

Na ovaj način će firma uvijek imati dovoljno sredstava i ostati likvidna tokom kritičnih perioda u poslovanju.

Interesantno za vas

Izdvajamo

Možda vas zanima i ovo