Srijeda, 6 srpnja, 2022

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva predložio nove mjere za narednih 14 dana

Nemojte propustiti

Krizni štab FMZ-a procjenjuje da je prijetnja zdravlju opće populacije visoka, bez obzira na nisku incidencu, jer postoji rizik od pojave novih varijanti virusa korona

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva predložio je produženje aktuelnih epidemioloških mjera za narednih 14 dana u bh. entitetu Federacija Bosne i Hercegovine.

Podaci Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH pokazuju da je sedmodnevna incidenca na nivou FBiH 4,8 slučajeva na 100.000 stanovnika.

Krizni štab FMZ-a procjenjuje da je prijetnja zdravlju opće populacije visoka, bez obzira na nisku incidencu, jer postoji rizik od pojave novih varijanti koronavirusa (SARS-CoV-2), prije svih delta varijante, koji su već evidentirani u susjedstvu i koji imaju značajno veću prenosivost od alfa koronavirusa.

Također, imajući u vidu da je povećan broj ulazaka u Bosnu i Hercegovinu tokom ljeta, činjenicu da za ulazak u zemlju bh. državljana i susjednih zemalja nije potreban negativan test, te nepoštivanje mjera i nedovoljan nadzor nad provođenjem mjera, neophodno je zadržati aktuelne epidemiološke mjere radi prevencije i kontrole infekcije.

Prijedlog produženja mjera bit će dostavljen Vladi Federacije BiH na usvajanje.

Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 16.06.2021. godine

Vlada Federacije BiH je na 270. sjednici održanoj 16.06.2021. godine usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 16.06.2021. godine i traje 14 dana.

Vlada Federacije BiH donijela je sljedeće zaključke:

• Usvaja se Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 14.06.2021.godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

• Usvajaju se Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Privitak 1.).

• Usvajaju se Preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Privitak 2.).

• Naređuje se vladama kantona, odnosno kantonalnim/županijskim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu/županiji, odnosno općini uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

• Naredbe i Preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva donose se sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana, 17.06.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.

• Prije isteka roka iz točke 5. ovih zaključaka, zadužuje se Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka utvrđenih ovim Zaključkom, te prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavi prijedlog novih naredbi i preporuka.

• Zadužuje se Krizni stožer Federalnog ministrastva zdravstva da ove zaključke sa prilozima dostavi prema kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, kantonalnim/županijskim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih stožera kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, Kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih stožera kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i Upravama policija MUP-a kantona/županije.

• Sukladno Zaključku V. broj 21/2021 od 08.01.2021. godine pod točkom 4., Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će izvjestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine i mjerama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koje su donesene u cilju zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, na 270 sjednici održanoj dana, 16.06.2021. godine.

• Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH.

Interesantno za vas

Izdvajamo

Milorad Dodik danas opet o secesiji, RS nazvao “državom srpskog naroda povezanom sa Srbijom”

"Svaki dan je borba i izloženi smo pritiscima, ali nam je lakše kad znamo da je Srbija tu. Moja...

Možda vas zanima i ovo