Srijeda, 6 srpnja, 2022

Loši zakoni ili kreativno tumačenje: Direktor preduzeća u vlasništvu Grada može ujedno biti odbornik?

Nemojte propustiti

Zbog specifične odredbe u Zakonu Zoran Popović može ujedno biti odbornik u Skupštini grada Banja Luka i direktor „Vodovod“ a.d. u ovom gradu i to po Komisiji ne predstavlja sukob interesa.

Odbornik u gradskoj skupštini u Banjaluci Zoran Popović, koji je mandat na prethodnim lokalnim izborima osvojio na listi SNSD-a ujedno je direktor preduzeća „Vodovod“ a.d. Banja Luka od 2018. godine. Kako je Grad Banja Luka većinski vlasnik Vodovod-a, na njega bi trebalo da odnose odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske koje bi trebalo da spriječe ovakve nespojive funkcije, saopštio je Transparency International u BiH.

Međutim, Komisija za sprečavanje sukoba interesa u RS je našla način po kom Popović može da nastavi da vrši ove dvije, po svemu nespojive funkcije.

Naime, u svom Zaključku od 4.6.2021. godine koji je objavljen na zvaničnom sajtu ovog tijela, predsjednica Komisije Obrenka Slijepčević iznosi tumačenje kako je ovo javno preduzeće nastalo djelomičnom privatizacijom državnog kapitala čiji vlasnik je bila Republika Srpska, koja je potom svoj dio vlasništva prebacila na jedinicu lokalne samouprave, odnosno Grad Banja Luku. To znači da je Grad vlasnik, ali ne i osnivač ovog preduzeća.

Zakon o sprečavanju sukoba interesa u RS u članu 5. definiše da izabrani predstavnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu u vrijeme trajanja mandata biti članovi uprave ili direktori javnih preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Za Komisiju je ovo tumačenje osnov da „Vodovod“ a.d., iako većinski u vlasništvu Grada Banja Luka, bude izuzet od primjene Zakona o sukobu interesa kada su u pitanju nespojivosti funkcija odbornika na lokalnom nivou vlasti u RS. Na ovaj način je praktično ozakonjeno obavljanje funkcije odbornika u gradskoj Skupštini i direktora u javnom preduzeću, čak i ako je njegov većinski vlasnik jedinica lokalne samouprave.

Ovaj slučaj najbolje ilustruje posljedice nejasnog i nedovoljno preciziranog zakonskog okvira ali i ukazuje na neophodnost što hitnije izmjene zakona koji uređuju oblast sukoba interesa.

Zbog toga Transparency International u Bosni i Hercegovini zagovara donošenje novog zakonskog rješenja koji, između ostalog, predviđa širi opseg lica na koje se primjenjuje, te jasnije definisanje nespojivih funkcija. Pored toga, TI BiH se u svom prijedlogu zalaže za jačanje nezavisnosti i kapaciteta Komisije za odlučivanje o sukobu interesa i uvođenje kontrole tačnosti imovinskih kartona koje podnose nosioci javnih funkcija, piše Transparentno.ba.

Interesantno za vas

Izdvajamo

Izbori u Bosni i Hercegovini u očima komšija: Bećirović otkinuo pola Komšićevih glasača, HDZ se vraća u život, a Dodik…

Obzirom da Bećirović i Komšić pretenduju na građansko biračko tijelo, evidentno je da dolazi do podjele Komšićevih glasova na...

Možda vas zanima i ovo