Utorak, 18 svibnja, 2021

Mediji nemaju vremena za istraživačke priloge o djeci

Nemojte propustiti

Djeca u medijima su često prisutna u negativnom kontekstu, a mediji rijetko nalaze vremena za istraživačke priloge, reportaže ili članke koji tematiziraju prava djeteta i stanje i položaj djece u društvu. Ovo je jedan od zaključaka dvodneve radionice “Djeca u medijima: etika, profesija i odgovornost” održane u Neumu u organizaciji UNICEF-a u BiH.

djecak-tvUčesnici radionice su diskutovali o nalazima Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS BiH) o situaciji u kojoj žive djeca i porodice u BiH, profesionalnim i etičkim dilemama kod izvještavanja o djeci.

Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS) su u februaru objavila resorna ministarstva i Agencija za statistiku BiH, uz tehničku i finansijsku podršku UNICEF-a.

Prema ovom istraživanju, svako drugo dijete u BiH izloženo je nekom od oblika nasilnog discipliniranja, a 17 posto djece u BiH je preuhranjeno što je problem samo među općom populacijom, a nije tipično za romsku djecu, dok mnogo više romske djece doji u dobi do jedne godine u odnosu na opću populaciju.

Kada je u pitanju predškolsko obrazovanje, pristup tom obrazovanju je još nizak, sa 13 posto, u usporedbi sa zemljama regije u kojima oko 50 posto djece ima pristup predškolskom obrazovanju.

Zbog ovih i drugih podataka, UNICEF je pozvao medije da tematiziraju pitanja koja se tiču dječijih prava te da koriste dostupne podatake o situaciji u kojoj žive djeca i njihove porodice, s posebnim fokusom na marginalizirane i isključene grupe.

Novinari te predstavnici vladinih i nevladinih organizacija razgovarali su dva dana o ovim temama osvrčući se i na pitanje tretiranja djece u crnoj hronici, razmijenili su iskustva i jednoglasno pozvali na poštovanje etičkih standarda koja propisuju na koji način će djeca biti tretirana u medijima.

Predstavnici elektronskih i štampanih medija govorili su o različitim standardima i iskustvima kod pisanja tekstova. Novinari koji su imali nekoliko dana ili mjeseci za pisanje nekih priča mogli su se pridržavati svih zakonskih i konvencijskih standarda, dok su novinari u dnevnim medijima naglasili da nemaju vremena ni resursa za takav pristup priči.

Ipak bez obzira na sve okolnosti koje novinarima otežavaju posao na radionici je još jednom upozoreno da se moraju poštovati uzusi novinarstva, kao i zakoni i konvencije te da se mora pokušati odustati od senzacionlizma.

Radionica s bh. novinarima koji prate teme poput socijalne politike, monitoringa prava djeteta, ranog rasta i razvoja, obrazovanja i dječije zaštite, organizirana je da bi se dijalogom došlo do kreativnih načina medijske prezentacije te da bi se postojeći podaci iz ovog istraživanja približili široj javnosti.

Ova radionica jedna je u nizu planiranih aktivnosti kojima UNICEF želi povezati stručnjake, potaknuti razmjenu profesionalnih iskustava koji bi novinarima pomogli da razumiju položaj djece i njihovih porodica koristeći rezultate iz MICS-a.

Te aktivnosti trebale bi doprinijeti kreiranju ambijenta za neophodne sistemske promjene, a cilj je da novinari djecu učine “vidljivijom” u medijima i time podstaknu javnost i donosioce odluka na akciju.

(Fena)

Više s weba

loading...

Izdvajamo

Sjećate li se vatrene Ruslane? Upravo je proslavila 47. rođendan, evo kako danas izgleda

Skoro svi se sjećamo predstavnice Ukrajine, vatrene Ruslane, koja je pobijedila na Evroviziji u Istanbulu 2004. godine. Ruslana danas ima...

Možda vas zanima i ovo