Srijeda, 22 ožujka, 2023

Novi zakon u BiH: U penziju s 58 godina, a način isplate biraju penzioneri

Nemojte propustiti

U kontekstu rastućeg broja starije populacije i sve većeg odljeva radne snage kao rezultata migracija, sadašnja penziona šema BiH suočava se s problemom dugoročne održivosti. Trenutni sistem koji funkcioniše na konceptu međugeneracijske solidarnosti je neodrživ.

Kako osnovni cilj penzionog sistema nije ispunjen, nužna je reforma penzionog sistema. Zbog svega navedenoga, odlučeno je da se u FBiH osnivaju dobrovoljni penzioni fondovi.

Večernji list BiH donosi šta je navedeno u zakonu, odnosno šta će fondovi donijeti građanima.

Penzioni doprinos u dobrovoljni penzioni fond uplaćuje fizička osoba, ili druga fizička odnosno pravna osoba za račun fizičke osobe, organizator, u svoje ime i za račun zaposlenog, poslodavac, u ime i za račun zaposlenog, sukladno ugovoru o članstvu između člana dobrovoljnog penzionog fonda i društva za upravljanje.

Osoba postaje član dobrovoljnog mirovinskog fonda potpisivanjem ugovora s društvom za upravljanje. Poslodavac, udruga poslodavaca, profesionalna udruga i sindikat mogu organizirati penzioni program i zaključiti ugovor s društvom za upravljanje kojim se organizator obvezuje vršiti uplate penzionog doprinosa za račun zaposlenih.

Ako zaposlenik prekine zaposlenje kod poslodavca, može ostati član penzionog fonda, ali mora zaključiti novi ugovor o članstvu ili izvršiti prijenos računa.

U pravilima penzionog fonda određen je minimalni iznos doprinosa koji može uplatiti član penzionog fonda odnosno poslodavac za člana. Isto tako, omogućeno je da mogu uplatiti višu razinu doprinosa.

Ono što je građanima bitno je to da ako član penzionog fonda privremeno prestane uplaćivati doprinose u penzioni fond, on ili ona ostaje član penzionog fonda i zadržava ista prava kao i ostali članovi fonda.

U slučaju smrti člana fonda prije penzionisanja, sredstva akumulirana na njegovom računu će se rasporediti prema pisanoj izjavi člana penzionog fodna sukladno ugovoru o članstvu.

U slučaju nepostojanja pisane izjave, sredstva akumulirana na račun bit će predmet ostavinskog postupka.

Prava iz dobrovoljnog penzionog osiguranja, odnosno prava na penziju, član fonda može ostvariti najranije s navršenih 58 godina života.

Iznimno, u slučaju smrti člana, porodica može ostvariti i ranije. Društvo za osiguranje koje isplaćuje penzije u okviru dobrovoljnog penzionog osiguranja dužno je ponuditi doživotnu starosnu penziju, a može nuditi i privremenu starosnu penziju, promjenjivu penziju, djelimično jednokratne isplate i drugu vrstu penzija prema svom penzionom programu.

Doživotna starosna i privremena starosna penzija može se ostvariti najranije s navršenih 58 godina života. Privremena starosna penzija je obročna isplata u novcu, koju društvo za osiguranje u okviru dobrovoljnog penzionog osiguranja isplaćuje korisniku penziju na temelju ugovora o penziji, a koja ne može biti ugovorena na razdoblje kraće od pet godina.

Promjenjiva penzija je doživotna odnosno privremena mjesečna isplata u novcu koju društvo za osiguranje isplaćuje korisniku penzije na temelju ugovora o penziji, a koje se mijenja sukladno kretanju vrijednosti sredstava tehničkih rezervi namijenjinih isplati ovih penzija.

Djelomično jednokratna isplata je isplata u novcu koju društvo za osiguranje u okviru dobrovoljnog penzionog osiguranja isplaćuje korisniku penzije na temelju ugovora o penziji, u visini od najviše 30 posto od ukupno primljene doznake prije njezina umanjenja za naknadu društvu za osiguranje.

Interesantno za vas

Izdvajamo

U Hrvatskoj optužena dvojica policajaca da su kriminalcima iz BiH, Srbije i Crne Gore za novak dojavljivali ‘potjernice’ i omogućili boravak u EU

Nezakonitosti su se događale od sredine 2019. do juna 2022. Protiv dvojice hrvatskih graničnih policajaca podignuta je optužnica zbog sumnje...

Možda vas zanima i ovo