Nedjelja, 3 ožujka, 2024

Objavljen izvještaj inspekcije nakon nadzora u školi Grbavica I: Školski odbor prekršio niz odredbi

Preporučeno

Inspektori su utvrdili da je Školski odbor, rješavajući po zahtjevu o neplaćenom odsustvu, prekršio niz odredbi iz Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo i Pravilnika o radu škole.

Povodom slučaja povratka sa neplaćenog odsustva pravosnažno osuđenog S. A., donedavnog radnika u Osnovnoj školi ‘Grbavica I‘, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo iniciralo je hitni inspekcijski nadzor u ponedjeljak, 19. decembra 2022. godine.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite i Prosvjetna inspekcija, hitno su pristupili inspekcijskom nadzoru istog dana kada je nadzor iniciran.

“Inspektori su utvrdili da je S. A. radni odnos kod poslodavca otpočeo 20. februara 2013. godine, a od 27. februara 2017. godine imao je zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Imenovani se putem advokata obratio školi zahtjevom od 6. decembra 2021. i 14. decembra 2021. godine za odobravanje neplaćenog odsustva. Školski odbor je na vanrednoj online sjednici 14. decembra 2021. godine odobrio zahtjev za neplaćeno odsustvo na period od godinu dana sa dva glasa “za” (predsjednik Školskog odbora – predstavnik Ministarstva za odgoj i obrazovanje i predstavnik radnika) i jednim glasom “protiv” (predstavnik roditelja), dok predstavnik Općine Novo Sarajevo u navedenom periodu nije bio imenovan.

Upravo se čita:  Polovina radnika u BiH zaposlena u javnom sektoru: "Stanje je neodrživo"

Inspektori su utvrdili da je Školski odbor, rješavajući po zahtjevu o neplaćenom odsustvu, prekršio niz odredbi iz Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo i Pravilnika o radu škole. Sekretar škole upozorila je članove Školskog odbora da je materijal nepotpun, da dokumentacija nije dostavljena na vrijeme, da nije adekvatna, odnosno da imenovani ne ispunjava uslove za odobravanje neplaćenog odsustva po nekom od kriterija iz Pravilnika o radu i Kolektivnog ugovora.

Inspektori su konstatovali da poslodavac nije postupio u skladu sa članom 92. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, niti članom 94. Zakona o radu, a koji se odnose na prestanak radnog odnosa, odnosno prestanak ugovora o radu. Sadašnji direktor, koji je imenovan za vršioca dužnosti direktora 15. augusta 2022. godine, izjavio je u inspekcijskom nadzoru da je tek po povratku radnika na rad, poslije isteka neplaćenog odsustva, i to iz medija saznao za navedenu situaciju zbog čega je odmah, dana 16. decembra 2022. godine, poduzeo niz aktivnosti kako bi postupio u zakonskim okvirima, a da ne počini grešku.

Upravo se čita:  Građani ljuti: "Ono što sam prije mogao kupiti za 20 KM sad ne mogu ni za 50"

 

Inspektor će prema pravnom licu Osnovnoj školi ‘Grbavica I‘ djelovati izdavanjem prekršajnog naloga, a u pogledu utvrđivanja eventualne odgovornosti tadašnjeg odgovornog lica i članova Školskog odbora će dostaviti informaciju nadležnim organima.

Inspekcijski nadzor nije obuhvatio okolnosti da je Osnovna škola ‘Grbavica I‘ propustila suspendovati radnika u trenutku kada je potvrđena optužnica protiv istog, a što je bila u obavezi da uradi u skladu sa članom 92. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, zbog čega je Ministarstvo uputilo zahtjev za izjašnjenje Osnovnoj školi ‘Grbavica I‘, a o čemu ćemo dodatno obavijestiti javnost.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje pokrenulo je internu provjeru toka svih akata koji su u vezi slučaja radnika S.A. Osnovne škole ‘Grbavica I‘, kako bi se utvrdilo da li su postupajući službenici Ministarstva poduzeli sve mjere koje su im na raspolaganju, a kako bi se omogućilo praćenje provođenja propisa koji su u nadležnosti Kantona.

Upravo se čita:  Vlada KS dala zeleno svjetlo: MUP KS se pojačava i obnavlja "krvnu sliku", primaju još 200 policajaca

Nakon pribavljanja gore pomenutog izjašnjenja škole o okolnostima da nastavnik nije suspendovan, te nakon završene interne provjere akata u Ministarstvu, Ministarstvo će o svemu obavijestiti Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo s ciljem daljeg postupanja.

Iz usmenog razgovora sa školom, kao i na osnovu saopštenja za javnost kojeg je dala Osnovna škola ‘Grbavica I‘, konstatovano je da S. A od 20. decembra 2022. godine nije radnik škole, jer je podnio zahtjev za otkaz ugovora o radu, a na osnovu čega mu je uručeno Rješenje o prekidu radnog odnosa.

Ministarstvo će o svim novim saznanjima u ovom slučaju, kao i mjerama koje poduzima, obavještavati javnost, kao i relevantne organe, prije svih Tužilaštvo Kantona Sarajevo i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom. Dodatno ćemo utvrditi u kojem segmentu postoji prostor za poboljšanje propisa i praksi s ciljem zaštite najboljeg interesa učenika i preveniranja da se slični slučajevi dešavaju u budućnosti. Ministarstvo će hitno pokrenuti proceduru izmjene i dopune propisa o prijemu radnika”, navodi se u saopćenju.

Zanima li vas ovo?

Komentariši

Izdvajamo

Izdvajamo

Vijest koja će obradovati dijasporu: Nova linija sa Aerodroma Sarajevo

SAS, odnosno Scandinavian Airlines će ovog ljeta pokrenuti ograničenu sezonsku liniju između Kopenhagena i Sarajeva. Prevoznik će uvesti jednu sedmičnu...

Još vijesti za vas