Subota, 16 listopada, 2021

Od 1. aprila visoke kazne neodgovornim rukovodiocima

Nemojte propustiti

Arhiv
Arhiv

Prvog aprila (nije u pitanju prvoaprilska šala) sve institucije Bosne i Hercegovine bi trebale imati usvojen jedan ili više internih akata kojima se propisuje način prijave eventualne korupcije u svakoj od njih, ali i način zaštite lica koja prijave korupciju, tzv. uzbunjivača ili zviždača.

U slučaju da se akt ne donese, rukovodilac, institucije će biti kažnjeni od 10.000 do 20.000 KM.

Na ovo je upozorio Bojan Bajić, koordinator Inicijative za zaštitu uzbunjivača u BiH, prilikom jučerašnje promocije Priručnika za primjenu Zakona o zaštititi uzbunjivača, koji su jednoglasno usvojila oba doma PSBiH. Zakon je jasan: ako rukovodilac u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona ne donese te akte, čeka ga sankcija.

Štampanje Priručnika na bosanskom i engleskom jeziku omogućila je američka ambasada u BiH, a to, kao i pomoć USAID-a BiH u ključnim fazama vođenja kampanje za usvajanje Zakona, Bajić nije zaboravio istaći. Zahvalio je i neformalnoj grupi zastupnika okupljenih u Demokratsku inicijativu za Evropu, bez čije pomoći Centar za odgovornu demokratiju – COD Luna ne bi stvorio opštedruštveni konsenzus za zaštitu uzbunjivača. Priručnik sadrži i kratki tekst ovog, inače, prvog evropskog zakona koji određuje nadležne institucije za zaštitu uzbunjivača u predsudskom postupku, čime se BiH pozicionirala među evropske lidere u toj oblasti.

Pored već pomenute, Zakon predviđa i kaznu od 10.000 do 20.000 KM za rukovodioca institucije ako on ne postupi prema instrukciji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, te ne izvrši mjeru kojom bi se otklonile posljedice nanesene uzbunjivaču štetnom radnjom nakon što je on prijavio korupciju.

Propisana je i kazna od 1.000 do 10.000 KM za lice koje svjesno lažno prijavi korupciju. Tako oko 24.000 zaposlenih u institucijama BiH, od čega je njih desetak hiljada u OSBiH, ukoliko naume postati uzbunjivači, trebaju znati da jedino prolaze prijave pokrenute u “dobroj vjeri”. Jer, naglasio je Bajić, samo efikasan sistem internog prijavljivanja korupciju sprečava u nastanku i predupređuje štete, ali i uzbunjivači za kratko vrijeme vide efekte. Koliko je ovaj vid uzbunjivanja efikasan, najbolje govore podaci da se, u svim tijelima EU, korupcija i druge nepravilnosti najviše uočavaju internom revizijom (17 posto), potom eksternom (5,6 posto), a zasluga policije za to je tek u 1,3 do tri posto slučajeva.

Više s weba

loading...

Izdvajamo

Iz tri elektroprivrede poručuju: Struja neće poskupjeti za domaćinstva

O najavi poskupljenja električne energije oglasila se i Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iako Regulatorne...

Možda vas zanima i ovo