Subota, 15 svibnja, 2021

Od 1. januara 2020. godine: Plate do 800 KM oslobađaju se poreza na dohodak, a za ostale 13 posto!

Nemojte propustiti

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila svoje amandmane na prijedloge Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak, koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri. Svi ovi amandmani postaju sastavni dio ovih zakona sa zajedničkim ciljem stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta u Federaciji BiH.

S ciljem rasterećenja poslodavaca, među devet amandmana na Prijedlog zakona o doprinosima su i dva kojima je stopa doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje smanjena za 0,5 indeksnih poena, koliko je i umanjenje doprinosa za osiguranje od neuposlenosti.

Tri amandmana vezana su za predloženo smanjenje zbirne stope doprinosa za jedan indeksni poen i to po 0,5 indeksnog poena na doprinosu za mirovinsko-invalidsko osiguranja i za nezaposlenost. Na taj način, sada predloženu zbirnu stopu 32,5 posto čine 18 posto za mirovinsko, 13,5 posto za zdravstveno i jedan posto za osiguranje od nezaposlenosti.

Kako je predviđeno, primjena ovog zakona bi počela 1.1.2020. godine.

Kroz predloženih sedam amandmana na Prijedlog zakona o porezu na dohodak promijenjene su i stope poreza na dohodak i to 10 posto i 13 posto, a dalje je kroz Zakon uređeno da svi dohoci, sa izuzetkom dohotka od ulaganja kapitala, odnosno dividende, bude oporezovan po jedinstvenoj stopi od 13 posto.

Prema jedom od amandmana, u prihode koji nisu uključeni u osnovicu poreza na dohodak dodani su prihodi koji ostvaruju fizičke osobe – građani u vidu poklona od svoje uže obitelji. lako je ovo pitanje uređeno kantonalnim propisima, ovaj prihod uključen je i u izuzete prihode od poreza na dohodak, s ciljem izbjegavanja različitog tumačenja kantonalnih poreznih propisa te oporezivanja pomoći koju dobivaju osobe od svoje obitelji.

Kroz osobni odbitak uvedeno je progresivno oporezivanje dohotka od nesamostalnog i samostalnog rada s ciljem zaštite tzv. niskog dohotka koji je postavljen na granici od 800 KM, a porezni teret je prenesen na ostali dohodak.

Zaštita dohotka iz osnove radnog odnosa, koji iznosi ispod 800 KM na mjesečnoj razini, kroz uvođenje osobnog odbitka će se odraziti kao nulta stopa poreza na dohodak na primanja do 800 KM. Na ovaj način su zaposlenici s primanjima do 800 KM oslobođeni plaćanja poreza na dohodak.

Kako je u pitanju porezni zakon koji zahtijeva primjenu od početka poreznog razdoblja, odnosno kalendarske godine, za početak njegove primjene utvrđen je novi rok 1.1.2020. godine.

Više s weba

loading...

Izdvajamo

“Vojne trupe s različitih strana krstare BiH, Dodiku će trebati više od 30.000 vojnika ‘partije’ kako bi blokirao Amerikance da ne dođu do Manjače...

Iako je Manjača od Trebinja udaljena oko 400 kilometara, trupe NATO-a krstare cijelom zemljom, pa su jutros i na...

Možda vas zanima i ovo