Četvrtak, 11 kolovoza, 2022

Od 1. septembra porodiljske naknade 1.000 KM?

Autor:Fena

Nemojte propustiti

Prijedlog predviđa i da se novčana pomoć ženi-majci, koja nije u radnom odnosu, ostvaruje u visini od 1.000 KM mjesečno, najduže 12 mjeseci od dana rođenja djeteta – naglašava ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azra Sinanović.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, koji se upućuje u dalju skupštinsku proceduru.

Kako je istaknuto u saopćenju za javnost, najvažniji razlog za donošenje tog zakona je osiguranje dostupnosti i ujednačenosti prava žena-majki u radnom odnosu i žena-majki koje nisu u radnom odnosu odnosno omogućavanje svim porodiljama ostvarivanje predmetnih prava na području Zeničko-dobojskog kantona.

– U prijedlogu je predviđeno da se naknada plaće zaposlenim porodiljama sad utvrđuje u visini od 1.000 KM mjesečno, za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, što je znatno povoljnije u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje. Prijedlog predviđa i da se novčana pomoć ženi-majci, koja nije u radnom odnosu, ostvaruje u visini od 1.000 KM mjesečno, najduže 12 mjeseci od dana rođenja djeteta – naglašava ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azra Sinanović.

Navodi da je predviđeno da se naknada plaće ženi-majci (zaposlenoj i nezaposlenoj) koja rodi blizance, treće i svako sljedeće dijete uvećava 20 posto za svako rođeno dijete.

– Dodatak na djecu ostvarivat će se primjenom federalnog zakona i isplaćivat će se iz Budžeta Federacije BiH, od oktobra 2022. godine – navodi ministrica Sinanović.

Predviđeno je da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”, a počet će se primjenjivati od 01.09.2022. godine.

– Centri za socijalni rad i nadležne općinske službe za socijalnu zaštitu zamijenit će, po službenoj dužnosti u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu tog zakona, postojeća rješenja novim rješenjima i uskladiti ih sa novim zakonom za period od stupanja na snagu tog zakona do isteka perioda navršene godine dana djeteta – saopćeno je iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, navodi Pres služba ZDK.

Interesantno za vas

Izdvajamo

Dostavljač otpušten nakon što je poslao privatnu poruku djevojci kojoj je donio hranu: “Ej, kakva je bila hrana jučer”

Regionom se širi screenshot navodne poruke jednog dostavljača iz Srbije mušteriji. "Ej, kakva je bila hrana jučer? Dostavljač", može se...

Možda vas zanima i ovo