Petak, 1 ožujka, 2024

Održana 53. sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine

Preporučeno

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine o posebnim aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Unije BiH u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III).

Okvirni sporazum IPA III omogućuje Bosni i Hercegovini dobijanje finansijske podrške putem Instrumenta pristupne pomoći za usvajanje i provođenje političkih,
institucionalnih, pravnih, administrativnih, društvenih i privrednih reformi neophodnih u procesu usklađivanja s vrijednostima Unije i postepenog usaglašavanja s njenim pravilima, standardima, politikom i praksom u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Radi se o tipiziranom sporazumu za sve zemlje kandidate i potencijalne kandidate.

Ministarstvo finansija i trezora će dostaviti Prijedlog sporazuma s Osnovama za njegovo zaključivanje Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen predsjedavajući Savjeta ministara BiH dr Zoran Tegeltija. Da bi ovaj sporazum stupio na snagu, potrebno je da prođe postupak ratifikacije.

USVOJENI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU BUDŽETA

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojio je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prvo polugodište 2021. godine, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Izvještaj će biti objavljen na veb-stranicama Savjeta ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u periodu januar – juni 2021. godine iznosili su 507.436.638 KM, dok su ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili 454.278.474 KM.

Finansiranje institucija u prvom polugodištu vršeno je na osnovu odluka Savjeta ministara BiH o privremenom finansiranju, s obzirom na to da nije usvojen budžet za 2021. godinu, te je za planski nivo prihoda uzeta polovina prihoda iz Budžeta 2020. godine. Institucije Bosne i Hercegovine su nastavile s uštedama na primanjima i materijalnim troškovima i u 2021. godini, pa su bruto plate i naknade troškova zaposlenih ostale na istom nivou, kao u 2012. godini, odnosno nastavljena je primjena odluka Savjeta ministara BiH o njihovom smanjivanju.

U periodu 1. 1. – 30. 6. 2021. godine sve dospjele obaveze ro osnovu spoljnog državnog duga su izmirene blagovremeno u ukupnom iznosu 382.552.602,89 KM.

Na sjednici je usvojen i Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period I – IX 2021. godine, koji će Ministarstvo finansija i trezora objaviti na službenoj veb-stranici.

Prema Izvještaju, ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH za devet mjeseci 2022. godine iznosili su 743.820.537 KM, a ukupni rashodi i izdaci iznosili su 693.870.383 KM.

Sve dospjele obveze ro osnovu spoljnog državnog duga su izmirene blagovremeno u ukupnom iznosu od 570.356.362 KM.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU JAVNE ZADUŽENOSTI BOSNE I HERCEGOVINE NA DAN 31.12.2021.

Savjet ministara BiH usvojio je i uputiće Parlamentarnoj skupštini BiH Informaciju Ministarstva finansija i trezora BiH o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2021. godine.

Prema informaciji, javni dug BiH na dan 31. decembar 2021. godine iznosio je 12 milijardi i 816,03 miliona KM, od čega se na spoljni dug odnosilo 9 milijardi i 697,79 miliona KM ili 75,67%, a na unutrašnji dug 3 milijarde i 118,24 miliona KM ili 24,33% javne zaduženosti.

Upravo se čita:  Fahrudin Solak i Fikret Hodžić zatražili odgodu izvršenja kazne

U odnosu na 31. decembar 2020. godine, javni dug se povećao za 623,05 miliona KM,
od čega se spoljni dug povećao za 999,53 miliona KM, dok se unutrašnji dug smanjio za 376,48 miliona KM.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 51,08%, Republika Srpska sa 48,04%, institucije BiH sa 0,49%, a Distrikt Brčko sa 0,39%.

Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) u 2021. godini iznosilo je 34,82%.

Servis spoljnog duga BiH u 2021. godini iznosio je 805,31 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosilo 680,37 miliona KM, a na kamatu 124,94 miliona KM. U ukupnom iznosu servisa spoljnog duga BiH Federacija BiH učestvuje sa 65,29%, Republika Srpska sa 32,90%, institucije BiH sa 0,93%, a Distrikt Brčko sa 0,88%.

REALIZOVANO 550 ZAKLJUČAKA SAVJETA MINISTARA BiH

Na prijedlog Generalnog sekretarijata razmotren je Pregled realizacije zaključaka Savjeta ministara BiH za 2021. godinu sa 43 održane sjednice, i to 22 redovne i 21 vanredne.

Pregledom je obuhvaćeno 36 institucija Savjeta ministara BiH koje su realizovale 550 zaključaka od ukupno donesenih 605 ili 91,7%, a 55 zaključaka nije realizovano.

Ministarstva i druge institucije koje nisu realizovale zaključke Savjeta ministara BiH zadužene su da ih bez daljnjeg odgađanja u cijelosti provedu, o čemu će u najkraćem roku obavijestiti Generalni sekretarijat Savjet ministara BiH.

Istovremeno je zaključeno da je potrebno ubrzati aktivnosti na realizaciji zaključaka koji se provode u dužem vremenskom periodu ili zahtijevaju saradnju s drugim institucijama.

Za zaključke koji su u fazi realizacije potrebno je da ministarstva i nadležne institucije u obrazloženjima navedu u kojoj su fazi realizacije.

UBRZATI PROCEDURE ZA ZAKLJUČIVANJE I OBJAVU FINANSIJSKIH UGOVORA

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o aktuelnim problemima sticanja efektivnosti i mogućnostima njihovog rješavanja u postupku zaključivanja međunarodnih finansijskih ugovora. Cilj je ubrzati procedure za zaključivanje ugovora i unaprijediti krajnje efekte odobrenih projekata.

Ministarstvo finansija i trezora će permanentno pratiti postupak zaključivanja međunarodnih finansijskih ugovora i redovno izvještavati Savjet ministara BiH.

Ministarstvo spoljnih poslova će analizirati mogućnost poboljšanja zakonskog rješenja u dijelu hitnog postupka ratifikacije međunarodnih finansijskih sporazuma kojima se dodjeljuju nepovratna grant finansijska sredstva BiH, te će predložiti moguće prilagođavanje rokova objave međunarodnih finansijskih ugovora u „Službenom glasniku BiH“.

Na službenoj internet stranici Ministarstva finansija i trezora biće objavljen tehnički prilagođen sadržaj iz ove informacije.

Informacija, između ostalog, ukazuje na potrebu skraćivanja vremena pripreme, odobrenja i ratifikacije međunarodnih finansijskih ugovora u BiH, uključujući i vrijeme objave na zakonom propisan period koji ne bi trebalo da bude duži od 90 dana od potpisivanja ugovora, te daljnjeg razvijanja procedura i unapređenje transparentnosti za zaključivanje međunarodnih finansijskih ugovora.

Upravo se čita:  Detalji velike akcije u BiH: Poznata imena obuhvaćena istragom, među njima i član zločinačke grupe Zijada Turkovića

TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju o raspodjeli i korišćenju sredstava tekuće rezerve za period I – IX 2021. godine, koju će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Paralmentrnoj skupštini BiH.

Prema Informaciji, od planiranih 1.837.500,00 KM iz tekuće rezerve u devet mjeseci prošle godine odobreno je ukupno 763.735,00 KM, od čega je u ovom periodu izvršeno 733.534,00 KM.

Najviše sredstava dodijeljeno je za pružanje pomoći Republici Hrvatskoj (500 hiljada KM) i Opštini Kostajnica u BiH (100 hiljada KM) za saniranje posljedica zemljotresa koji se dogodio u decembru 2020. godine na području Sisačko-moslavačke županije.

NASTAVLJA SE DIJALOG SA EVROPSKOM UNIJOM

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju šestog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine od 23. 6. 2022. godine.

Usvojen je Dokument za diskusiju za ovaj sastanak, te je data saglasnost na prijedlog sastava delegacije BiH, nakon što je primljen k znanju usaglašeni dnevni red ovog sastanka.

Direkcija za evropske integracije će u saradnji s nadležnim institucijama provesti sve pripremne radnje za održavanje ovog sastanka u novom terminu, koji će biti dogovoren s predstavnicima Evropske komisije.

Na ovom sastanku, koji je odgođen prošle godine, delegacije BiH i EU razgovaraće o brojnim pitanjima u okviru političkih i ekonomskih kriterijuma, provođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i finansijske pomoći EU.

Direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović biće na raspolaganju medijima u vezi sa sastankom Odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

Na sjednici je usvojena i Informacija o održavanju šestog sastanka Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, od 23. 6. 2022. godine.

Informaciju prati više zaključaka koji su usvojeni s ciljem pripreme ovog sastanka koji će biti održan u novom terminu tokom avgusta ili septembra.

USVOJENA DOPUNA PRILOGA INSTITUCIJA

Savjet ministara BiH usvojio je Dopunu priloga institucija u Bosni i Hercegovini za redovni godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini za period od 17. 3. do 13. 5. 2022. godine, koji će Direkcija za evropske integracije dostaviti Evropskoj komisiji.

Dokument sadrži pregled provedenih aktivnosti na svim nivoima vlasti u ovom periodu važnih za proces pristupanja BiH Evropskoj uniji, a uključuje, između ostalog, brojne teme u vezi s unutrašnjim tržištem, konkurentnosti, inkluzivnim rastom, razvojem poljoprivrede, provođenjem zelene agende, kao i spoljnim odnosima.

SMBiH ZA DRUGE NIVOE VLASTI U BiH ZA BORBU PROTIV KOVID-a OBEZBIJEDIO VIŠE OD 37,7 MILIONA KM

Savjet ministara BiH usvojio je Izvještaj Ministarstva finansija i trezora o realizaciji sredstava za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom Kovida-19 dodijeljenih iz budžeta 2020. godine, sačinjen na osnovu izvještaja drugih nivoa vlasti o njihovoj realizaciji.

Korisnici sredstava drugih nivoa vlasti, kojima su namjenska sredstva dodijeljena,
zaduženi su da nastave s realizacijom započetih aktivnosti na sanaciji ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom Kovida-19 dodijeljenih iz budžeta za 2020. godinu, na osnovu odluka Savjeta ministara BiH o raspodjeli sredstava iz budžeta institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom Kovid-19.

Upravo se čita:  Članovi Predsjedništva sa Angelinom Eichhorst: Bosna i Hercegovina ima još dosta posla

Podsjećamo da je Savjet ministara BiH u 2020. godini za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom Kovida u BiH izdvojio ukupno 39,747.000,00 KM, od čega je više od 37,7 miliona KM izdvojeno nadležnim institucijama u entitetima, kantonima i Brčko distriktu BiH.

Svojim odlukama u 2020. godini Savjet ministara BiH iz Budžeta institucija BiH odobrio je 14.474.000,00 KM, 273.000,00 KM, i 10.000.000,00 KM. Sredstva su prema utvrđenim procentima doznačena Republici Srpskoj (37%), Federaciji BiH (61%,), s tim da su sredstva u jednakom omjeru po 50% raspoređena Federaciji BiH i kantonima, te Brčko distriktu BiH (2%).

Sastavni dio je i izvještaj o utrošku sredstava na osnovu Odluke Savjeta ministara BiH o raspodjeli sredstava iz budžeta institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih epidemijom Kovid-19 u ukupnom iznosu 13.000.000,00 KM. Odluka se odnosi na dodjelu sredstava Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu 3.500.000,00 KM, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar 3.500.000,00 KM, Univerzitetsko-kliničkom centru Banjaluka 4.000.000,00 KM, JZU “Zdravstveni centar Brčko distrikta BiH” 500.000,00 KM i Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla 1.500.000,00 KM.

Još 2.000.000,00 KM Savjet ministara BiH obezbijedio je Odlukom o odobravanju višegodišnjeg projekta “Finansiranje troškova iz ugovornih aranžmana za nabavku zdravstvenih mjera protiv Kovid-19” za period 2020 – 2022. kao program posebne namjene Ministarstva civilnih poslova BiH. Namjenska neutrošena sredstva u ukupnom iznosu na zahtjev korisnika prenesena su u 2021. godinu za istu namjenu.

UNAPREĐENJE SISTEMA E-VLADE

Na sjednici je usvojen Izveštaj Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH o stanju sistema e-vlade, koji koristi 58 institucija BiH, oslanjajući se potpuno ili djelomično na servise i sistem e-vlade.

Izvještaj sadrži preporuke i zaključke za unapređenje sistema e-vlade i naglašava potrebu kapitalnih ulaganja u IT infrastrukturu, kako iz budžeta institucija BiH, tako i međunarodne pomoći, da bi se unaprijedio proces digitalizacije, odnosno e-uprave u institucijama Savjeta ministara BiH.

Generalni sekretarijat Savjeta ministara BiH intenzivirao je komunikaciju sa stranim donatorima, među kojima su Evropska komisija, UNDP-a, Ambasada UK u BiH, USAID i GIZ, a koji bi finansijski podržali projekte daljnje izgradnje IT infrastrukture i e-uprave u institucijama Savjeta ministara BiH.

U tom pravcu Savjet ministara BiH dao je punu podršku Generalnom sekretarijatu za realizaciju projekta s USAID-om za nadogradnju postojeće GSB platforme.

SAGLASNOST ZA GLASANJE DRŽAVLJANA JAPANA U BiH

Na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova data je saglasnost za organizovanje glasanja državljana Japana koji borave na teritoriji BiH povodom održavanja izbora za Dom odbornika Japana.

Glasanje će biti organizovano u periodu od 23. juna 2022. godine do 2. jula 2022. godine u prostorijama Ambasade Japana u Sarajevu u terminu od 9.30 do 17.00 časova.

Zanima li vas ovo?

Komentariši

Izdvajamo

Izdvajamo

Članovi Predsjedništva sa Angelinom Eichhorst: Bosna i Hercegovina ima još dosta posla

Članovi Predsjedništva BiH, koji danas borave na Diplomatskom forumu u Antaliji, sastali su se sa izvršnom direktoricom za Evropu...

Još vijesti za vas