Nedjelja, 2 travnja, 2023

Predložena izmjena Krivičnog zakona FBiH

Nemojte propustiti

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH sutra bi se trebale razmatrati izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH, koje su pojedinačno predložili poslanici Lana Prlić, Miomirka Melank i Zlatko Ercegović. Oni su inicirali da se u Krivični zakon FBiH uvedu nova krivična djela “izazivanje ili učestvovanje u neredima na sportskim takmičenjima” i „spolno uznemiravanje”, te da se pruži zakonska zaštita doktorima i drugim zdravstvenim radnicima u Federaciji.

Poslanica Lana Prlić smatra da su izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH potrebne kako bi ovaj Zakon sadržavao novo krivično djelo “izazivanje ili učestvovanje u neredima na sportskim takmičenjima”.

– Jedan od razloga sve češćih izgreda na sportskim takmičenjima i izgreda navijačkih grupa općenito je činjenica da Krivični zakon FB|H ne sadrži krivično djelo koje se isključivo odnosi na sportska takmičenja, a procesuiranje ovih počinilaca za neko od drugih krivičnih djela se pokazalo nedostatno i neefikasno. Uvođenjem navedenog krivičnog djela naglasila bi se kažnjivost ovih radnji, čime bi se pozitivno utjecalo na njihovu prevenciju, ali i nadležnim organima olakšalo rasvjetljavanje i kažnjavanje počinilaca tih djela – rekla je za Fenu Lana Prlić.

Također kaže da je predloženo da se uvede i poseban oblik krivičnog djela “učestvovanje u tuči” na način da se će se kazniti ko ovo krivično djelo učini povodom održavanja sportskog takmičenja, što uključuje vrijeme neposredno prije, tokom ili neposredno nakon održavanja sportskih takmičenja.

– Osim toga, sa delegatom Anerom Žuljevićem, sam predložila je da se uvede i sigurnosna mjera zabrane pristupa sportskim takmičenjima, kojom bi se spriječilo da jednom osuđeni počinitelj ponovo počini isto krivično djelo – istakla je Prlić.

Poslanica Miomirka Melank ukazala je na činjenicu da u važećem Krivičnom zakonu FBiH nije prepoznato djelo „spolno uznemiravanje”.

– To predstavlja otežavajuću okolnost za žrtve ove vrste uznemiravanja, koje u sudskom postupku protiv počinitelja ovog djela nisu mogle dokazati svoj tužbeni zahtjev pozivajući se na srodna djela kao što su: silovanje, prinuda na spolni snošaj ili bludne radnje. Zato sam u ovom prijedlogu predložila da se onaj ko spolno uznemirava drugo lice kazni novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine, a ko “spolno uznemiravanje” učini prema maloljetniku, kazni kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi spolnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje – naglasila je Melank.

Poslanik Zlatko Ercegović predložio je da se dopuni Krivični zakon FBiH da bi se pružila zakonska zaštita doktorima i drugim zdravstvenim radnicima u Federaciji.

– Naime, u posljednje vrijeme svjedočimo sve češćim napadima na doktore i druge zdravstvene radnike u Federaciji. Doktori i drugi zdravstveni radnici su izloženi raznim vrstama pritisaka, prijetnji, verbalnih pa čak i fizičkih napada od strane nezadovoljnih pacijenata i članova njihovih porodica. Postojećim Krivičnim zakonom FBiH nije propisana nikakva zaštita doktora i drugih zdravstvenih radnika u Federaciji zbog čega su ovakva protupravna ponašanja postala svakodnevna pojava – rekao je Feni Ercegović.

Kaže da je cilj spriječiti onoga ko silom ili prijetnjom sriječava zdravstvenog radnika u pružanju zdravstvene žaštite koja je jedno od osnovnih prava svakog građanina Federacije BiH.

– U svom prijedlogu zakona predvidio sam da se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine kazni onaj ko doktora medicine, doktora dentalne medicine ili drugog zdravstvenog radnika koji zdravstvenu djelatnost obavlja kao javnu službu, silom ili prijetnjom da će izravno upotrijebiti silu, spriječi u obavljanju njegove zdravstvene djelatnosti – poručio je Ercegović.

Predsjedavajući Mirsad Zaimović sazvao je za naredna dva dana 30. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Sjednica treba da počne sutra u 10 sati.

U vrhu obimnog predloženog dnevnog reda je Informacija Federalne vlade o epidemiološkoj situaciji u FBiH, s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Na prijedlog Federalne vlade, po hitnom postupku su kandidirane izmjene Zakona o radu te izmjene Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (skraćeni postupak).

Naredne zakonske akte predložili su zastupnici: Sanela Klarić i Vibor Handžić izmjene i dopune Zakona o koncesijama, a izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH zastupnici Zlatko Ercegović, Klub zastupnika Naše stranke, kao i Lana Prlić i Aner Žuljević te zastupnica Milomirka Melank.

Prijedlog zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata, zatim nacrte izmjena ili dopuna Zakona o Agenciji za privatizaciju, potom Zakona o javno-privatnom partnerstvu u FBiH, kao i Zakona o psihološkoj djelatnosti, predložila je Federalna vlada.

Prema najavljenom dnevnom redu, specijalni izvještaj o govoru mržnje u BiH treba da podnese Institucija Ombudsmena u BiH, a izvještaj o prošlogodišnjem poslovanju Javno preduzeće Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Među predloženim tačkama dnevnog reda za ovu sjednicu je i Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju na osnovu zapažanja Ureda za reviziju o finansijskom ponašanju subjekata i korisnika prošlogodišnjeg budžeta Federacije BiH.

Prema oficijelnoj najavi, sjednica će biti održana u sjedištu Parlamenta FBiH.

U skladu s odlukom Kolegija Predstavničkog doma, svi učesnici prilikom ulaska dužni su predočiti potvrdu o vakcinaciji ili potvrdu o prebolovanom Covid-19 unazad šest mjeseci ili PCR ili brzi antigenski test ne stariji od 48 sati.

Interesantno za vas

Izdvajamo

Keramičar Hasad Gvozden odlučio ostati u BiH: Ne žalim što sam ostao, imam mnogo posla!

Hasan je neko vrijeme razmišljao o odlasku u Njemačku. Čekajući dokumentaciju za iseljenje, prijavio se na obuku „Započni svoj...

Možda vas zanima i ovo