Četvrtak, 7 srpnja, 2022

Sa ličnom kartom u pet zemalja: Bosna i Hercegovina uskoro usvaja sporazum o slobodi kretanja u regionu

Nemojte propustiti

Potpisnice sporazuma, u skladu sa domaćim zakonodavstvom, zadržavaju pravo da građaninu, odnosno građanki druge zemlje ukinu boravak na svojoj teritoriji.

Građanima BiH najkasnije do početka naredne godine za ulazak na Kosovo najvjerovatnije će biti dovoljna samo biometrijska lična karta.

Naime, BiH bi trebalo da potpiše regionalni sporazum koji se odnosi na kretanje i boravak građana Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Novina tog sporazuma je, u suštini, lakši ulazak bh. građana na Kosovo. Naime, iz Ministarstva inostranih poslova (MIP) BiH nam je potvrđeno da BiH ima bilateralne sporazume za prelazak granice s ličnom kartom sa Srbijom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

Inače, u sporazumu, koji, kako je navedeno, stupa na snagu do 1. januara 2022. godine, precizirani su uslovi prelaska granica.

“Građanin, odnosno građanka jedne strane može, u skladu s ovim sporazumom, ući na teritoriju druge strane pod uslovom da ima važeću biometrijsku ličnu kartu s rokom važenja od najmanje tri mjeseca”, navedeno je u sporazumu koji je pripremilo Ministarstvo inostranih poslova BiH.

Uslov za ulazak u neku od zemalja potpisnica jeste i da vlasnik biometrijske lične karte nema zabranu ulaska i boravka, kao i da ne predstavlja prijetnju bezbjednosti ili javnom zdravlju.

Kako se u sporazumu dodaje, prilikom ulaska vršiće se obavezno elektronsko očitavanje važećeg biometrijskog ličnog dokumenta, kao i evidentiranje podataka o obavljenoj graničnoj kontroli.

Međutim, potpisnice sporazuma, u skladu sa domaćim zakonodavstvom, zadržavaju pravo da građaninu, odnosno građanki druge zemlje ukinu boravak na svojoj teritoriji.

Potpisnice sporazuma će razmijeniti primjerke biometrijskih ličnih karata najkasnije 30 dana prije stupanja na snagu ovog sporazuma.

U slučaju izmjene, ukidanja ili uvođenja novih vrsta biometrijskih ličnih karata, svaka potpisnica će ostalim potpisnicama dostaviti njen primjerak najkasnije tri sedmice nakon uvedene izmjene.

“Strane su saglasne da elektronskim putem stave na raspolaganje podatke o biometrijskim ličnim dokumentima koji su proglašeni nevažećim”, ističe se u sporazumu, te se dodaje da se period boravka odnosi do tri mjeseca.

Interesantno za vas

Izdvajamo

Uprkos poskupljenjima, kupovna moć građana u BiH porasla!? Ekonomisti imaju objašnjenje

U Udruženju potrošača kažu da su, nakon prvobitnog straha od nestašice i kupovina zaliha, u tržnim centrima sada znatno...

Možda vas zanima i ovo