Utorak, 18 siječnja, 2022

U četvrtak 11. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Nemojte propustiti

Predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići Almin Bašić sazvao je 11. sjednicu Općinskog vijeća Hadžići za četvrtak, 30.12.2021. godine u 10:00 sati. Sjednica će se održati u Multimedijalnoj sali Hadžići, Hadželi 225.

Na dnevnom redu je 15 tačaka: Budžet Općine Hadžići za 2022. godinu; Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Hadžići za 2022. godinu; Odluka o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Hadžići; Odluka o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Hadžići; Program rada Općinskog vijeća Hadžići za 2022. godinu; Odluka o prodaji pokretnih stvari koje nisu zavedene u poslovne knjige Općine Hadžići; Odluka o utvrđivanju bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zenljišta na području općine Hadžići; Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m² korisne površine na području općine Hadžići; Odluka o naknadama za izdavanje izvoda i korištenje podataka Adresnog registra Općine Hadžići; Odluka o davanju saglasnosti na sudsku nagodbu sa Sedikom Selimovićem; Odluka o poslovnim djelatnostima na području općine Hadžići; Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica na području općine Hadžići; Informacija o predškolskom odgoju i obrazovanju; Rješenja imovinsko – pravne službe; Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

Svi koji budu prisustvovali 11. sjednici Općinskog vijeća Hadžići dužni su u potpunosti poštovati sve higijensko – epidemiološke mjere propisane naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Više s weba

Izdvajamo

Zora Vidović danas na saslušanju u Tužilaštvu BiH

Poslanici NSRS su 10. decembra usvojili niz zaključaka u vezi sa prenosom nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine na...

Možda vas zanima i ovo