Subota, 26 studenoga, 2022

U nove lične karte će se unositi i krvna grupa?!

Nemojte propustiti

U Federalnom ministarstvu zdravstva danas je održan sastanak predstavnika Ministarstva civilnih poslova BiH, Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i pojedinih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, a u vezi sa unosom podataka o krvnoj grupi u nove biometrijske lične karte.

Nova lična karta (Foto: Arhiv)
Nova lična karta (Foto: Arhiv)

Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana BiH predviđeno je da se na lični zahtjev građanina može unijeti podatak o krvnoj grupi u biometrijsku ličnu kartu, te je u vezi s tim Ministarstvo civilnih poslova BiH donijelo i Uputstvo o načinu unosa podataka o krvnoj grupi (“Službeni glasnik“, br. 102/12).

Navedeno uputstvo je proslijeđeno od Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka kantonalnim ministarstvima zdravstva, te su se ovi propisi počeli selektivno i različito primjenjivati na nivou kantona, a u praksi su se pojavili brojni problemi i nejasnoće.

Kako Federalno ministarstvo zdravstva nije učestvovalo u izradi navedenih propisa, niti je konsultovano u toku izrade, organiziran je sastanak u cilju prevazilaženja nastalih problema u primjeni državnih propisa.

U vezi s tim, danas je dogovoreno da će kantonalna ministarstva zdravstva u što skorijem roku dostaviti Federalnom ministarstvu zdravstva spisak javnih zdravstvenih ustanova koje ispunjavaju uvjete opreme, prostora i kadra za izdavanje potvrde o krvnoj grupi i Rh faktoru, odnosno imaju transfuziološku službu i uposlenog najmanje jednog doktora medicine, specijalistu transfuzijske medicine.

Naime, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti je propisano da je testiranje krvi javnozdravstvena djelatnost i ne može biti predmetom privatne djelatnosti.

Nadalje, stručnjaci iz oblasti transfuzijske medicine zauzeli su na sastanku stav da se prilikom izdavanja ovih potvrda neće prihvatati ranije izdati dokumenti i nalazi o prethodno utvrđenoj krvnoj grupi od bilo koje institucije, nego će se po svakom pojedinačnom zahtjevu raditi novo testiranje, a zbog veće sigurnosti u izdatu potvrdu.

Kod naplaćivanja usluge testiranje krvi na krvnu grupu i Rh faktor, te izdavanja potvrde učesnici sastanka su predložili da se primjenjuje cijena iz važećeg Tarifnika zdravstvenih usluga koji je donio Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, a ona iznosi 56,90 KM.

S obzirom da ova potvrda o krvnoj grupi nije obavezujuća, nego se izdaje na lični zahtjev, troškove snosi podnosilac zahtjeva.

Izuzetak, u skladu sa zaključcima, su dobrovoljni davaoci krvi koji će biti oslobođeni od plaćanja navedenih usluga, saopćeno je iz Federalnog ministarstva zdravstva.
(Fena)

Interesantno za vas

Izdvajamo

Pucnjava i sukob između krijumčara migranata u selu Horgoš, šest osoba završilo u bolnici

Pripadnici Policijske brigade MUP-a Srbije u petak su, u okviru opsežne akcije započete ranije na sjeveru zemlje, priveli na...

Možda vas zanima i ovo