Utorak, 22 lipnja, 2021

U Sarajevu umro akademik Teodor Romanić

Nemojte propustiti

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, uz izraze duboke tuge, obavještava bosanskohercegovačku javnost da je 28. marta 2019. godine preminuo istaknuti umjetnik, redovni član ANUBiH

Teodor Romanić rođen je u Bjelovaru 1926. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Bjelovaru. Diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, odsjek za dirigiranje.

Nakon diplome 1952. godine bio je aktivan kao dirigent Orkestra Narodnog kazališta u Varaždinu.

Od septembra 1956. godine dirigent je Opere Narodnog pozorišta u Sarajevu. Od tog dana ostaje bez prekida u Sarajevu djelujući kao dirigent u Operi, u Filharmoniji, sa Orkestrom RT Sarajevo. Radio je kao redovni profesor na predmetima: Dirigiranje, Orkestar, Sviranje partitura i kao šef Operskog studija. Od 1999. godine redovni je profesor na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. U okviru svoje aktivnosti bio je dekan Muzičke akademije u dva mandata, zatim direktor Opere i Filharmonije. Svoju aktivnost proširio je značajno na publicistiku i kompoziciju. Bio je dugogodišnji predsjednik Udruženja muzičkih umjetnika Bosne i Hercegovine, te predsjednik Saveza muzičkih umjetnika Jugoslavije. Dirigirao je brojna djela standardne operske literature raznih epoha te mnogo simfonijskih koncerata.

Gostovao je kao dirigent Opere i kao dirigent simfonijskih koncerata u mnogim zemljama Evrope, Azije i Amerike. Sve su to bili nastupi sa izvanrednim orkestrima i u značajnijim operskim kućama znatne muzičke tradicije. U Operskom studiju radio je sa mladim solistima, budućim članovima vodećih operskih kuća u Evropi i u bivšoj Jugoslaviji.

Napisao je pet do sada publikovana djela: Sviranje partitura i izrada klavirskih izvoda, Dirigiranje, Kreativnost dirigentske prakse, Muzika u Sarajevu i Put muzike – Teodor Romanić.

Za svoj rad odlikovan je Ordenom rada, Ordenom zasluga za narod bivše Jugoslavije, Ordenom za zasluge u nauci i umjetnosti Republike Austrije. Nosilac je Nagrade 6. april grada Sarajeva, Dvadesetsedmojulske nagrade Bosne i Hercegovine, Plakete Univerziteta u Sarajevu i mnogih drugih javnih priznanja.
Spisak objavljenih ili izvedenih kompozicija: Ciklus od 6 pjesama za sopran i klavir; Ciklus od 6 pjesama za tenor i klavir, Trio za violinu, klarinet i klavir; Sonata za violu i klavir; Gudači kvartet; 3 kompozicije za mješoviti hor; Trio za violinu, violu i čelo; Skice za 3 viole; Instrumentacija za veliki simfonijski orkestar: Bach-Busoni-Romanić, “Chaconne”.

Za dopisnog člana ANUBiH izabran je 2002, a za redovnog 2008. godine.

Zajednička komemorativna sjednica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Narodnog pozorišta Sarajevo, Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu i Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta” održat će se u ponedjeljak, 1. 4. 2019. godine u 11:30 sati u amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Bistrik 7, Sarajevo).

Sahrana će se obaviti istog dana u 14:15 sati na gradskom groblju Bare.

Više s weba

loading...

Izdvajamo

Turković i Kurz u Beču: Najavljeno milion vakcina za Zapadni Balkan

- Kancelaru sam rekla da smo zahvalni smo što se ta saradnja nastavlja, jer se i borba protiv pandemije...

Možda vas zanima i ovo