Nedjelja, 9 svibnja, 2021

UPFBiH: Zašto inspekcija prednost daje represivnom u odnosu na preventivno djelovanje?

Nemojte propustiti

Iako je zakonima o inspekcijama, kako federalnim, tako i zakonima kantona, preventivno djelovanje inspekcije izdvojeno u posebnu cjelinu u okviru koje je ispoštovan zahtjev poslovne zajednice o detaljnijoj regulaciji prava subjekata nadzora te pružanju određenih vidova stručne pomoći, u praksi, inspekcijski organi vrlo malo rade na prevenciji.

Jedan od ključnih razloga zbog kojega se represivnom daje prednost u odnosu na preventivno djelovanje jeste činjenica da se još uvijek, iz ugla izvršne vlasti, zadatkom inspekcijskih organa smatra sankcionisanje nepravilnosti u primjeni propisa utvrđenih u kontroli, radije, nego da se subjektu nadzora pomogne da razumije normu i da je na pravilan način primjenjuje. Ovo je odgovor na pitanje značajnog broja poslodavaca koje se odnosilo na uglavnom represivno djelovanje inspekcijskih organa u Federaciji BiH, a postavljeno je u okviru radionice o inspekcijskom nadzoru koja je danas održana u Bihaću u organizaciji Udruženja poslodavaca FBiH.

„U definisanju ciljeva inspekcijskih organa, u svjetlu evropskih standarda i Evropske pravne stečevine ‘acque communitaire’, inspekcijski poslovi moraju imati za cilj, ne kažnjavanje, nego uređivanje upravnih oblasti i uspostavljenje standarda da subjekti nadzora, poštuju propise i da ih dosljedno primjenjuju. Drugim riječima, definicija ‘uspješnog inspektora’ jeste onaj u čijoj oblasti koju nadzire se uredno poštuju i primjenjuju propisi. Ukratko, moderna inspekcija EU kakvoj teže inspekcijski organi u BiH, sve više obavlja tzv. analitičku funkciju kako bi efikasno upravljala javnim rizicima, zatim da bi obezbijedila preventivno djelovanje i drugo vršenje nadzorne funkcije i osigurala poštivanje zakona. Inspekcija u EU prikuplja podatke i prati i analizira stanje u oblasti inspekcijskog nadzora u njenom djelokrugu, a ti podaci dobijaju se pomoću ček lista, vođenjem anketa i istraživanjem javnog mijenja, i drugim neposrednim oblicima prikupljanja statističkih i drugih podataka od državnih organa, organa i institucija koja obavljaju javna ovlaštenja i slično“, kazala je voditeljica radionice Diana Ružić.

Udruženje poslodavaca FBiH, nakon provedenih konsultacija putem javnih rasprava, okruglih stolova i fokus grupa, organizira radionice jer je utvrđeno da su ključni problemi vezani za inspekcijski rad nedovoljno poznavanje propisa od strane poslodavaca, kao i nedostatak znanja u ovoj oblasti. Stoga UPFBiH prepoznajući potrebu za edukacijom poslodavaca, članova UPFBiH, organizira niz radionica o pravima i obavezama u postupku inspekcijskog nadzora.

Ovo je druga radionica o inspekcijskom nadzoru, koje se održavaju sa ciljem sprečavanja kažnjavanja poslodavaca u situacijama kada za to nema zakonskog osnova, poboljšanja poslovne klime i promocije preventivnih u odnosu na represivne mjere.

Primarni cilj radionice bio je educirati poslovne subjekte o pravima i obavezama poslodavaca u postupku  inspekcijskog nadzora, značaju inspekcijskog nadzora, kao i načinu obavljanja nadzora.

Prva radionica održana je u Goraždu, a nakon Bihaća radionice će biti održane i u Tešnju, Tuzli, Zenici, Mostaru i Sarajevu. U okviru radionica bit će predstavljen i Priručnik „Prava i obaveze poslodavaca kod vršenja inspekcijskog nadzora“. Tokom radionica će predstavnici privatnih i javnih kompanija moći direktno sa stručnjakom iz ove oblasti razmijeniti stavove i iskustva o postupku inspekciijskog nadzora.

Više s weba

loading...

Izdvajamo

Igor Kalabuhov, ambasador Rusije u BiH: Došlo vrijeme za zatvaranje OHR-a

On je naveo da je “OHR postao kočnica na putu uzajamnog dogovaranja za BiH i da je visoki predstavnik...

Možda vas zanima i ovo