Petak, 20 svibnja, 2022

Vlada FBiH nabavlja letjelice: Ključan izbor direktora zračnih snaga koji mora biti kompetentan

Autor:Patria

Nemojte propustiti

Borislav Balaban, član Vladine radne grupe koja je izradila Elaborat, inače član Helikopterske jedinice FUP-a u razgovoru za Patriju odgovara na pitanja o pojedinostima ovog zanimljivog i neophodnog projekta.

Vlada FBiH nedavno je zaključkom prihvatila „Elaborat o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja“. Dokument je pripremila radna grupa koju je formirala Vlada FBiH.

Borislav Balaban, član Vladine radne grupe koja je izradila Elaborat, inače član Helikopterske jedinice FUP-a u razgovoru za Patriju odgovara na pitanja o pojedinostima ovog zanimljivog i neophodnog projekta.

Evidentno je da su Federaciji neophodne letjelice za spašavanje i zaštitu, Vlada FBiH usvojila je elaborat o nabavci istih, koja je prva aktivnost na tom putu?

Balaban: U skladu sa Elaboratom prva aktivnost u ovom procesu bila bi uspostava Zračnih snaga – jedinice za gašenje požara otvorenog prostora i druge zadatke zaštite i spašavanja. Znači prvo treba osigurati svu potrebnu infrastrukturu (ljudsku, materijalnu i tehničku), pa tek onda se treba pristupiti nabavci letjelica.

U Elaboratu se sugeriše da je za uspješnu realizaciju navedenih aktivnosti ključan izbor direktora koji mora biti kompetentan i ne smije biti politička funkcija i koji treba biti imenovan na minimalno 4 godine kako bi imao vremena da uspostavi zračne snage – jedinicu.

Prilikom izrade Elaborata članovi Radne grupe su prepoznali važnost formiranja zračnih snage – jednice na zdravim osnovama. Ukoliko zračne snage – jedinica za gašenje požara otvorenog prostora i druge zadatke zaštite i spašavanja ne bude formirana na jasan i funkcionalan način može se desiti da se nabave letjelice, a da nikada ne budu u funkciji.

Jasno je da će nabavka letjelica predstavljati trajni trošak Federacije BiH, ali s obzirom da služi u svrhu spašavanja ljudskih života, materijalnih dobara i okoliša, nema cijenu, no o kojoj cifri je riječ?

Balaban: Nabavka letjelica će se realizovati u dvije faze. U I fazi nabaviće se samo avioni i to 3 komada. U II fazi planirana je nabavka helikoptera. Polaznu osnovu za realizaciju prve faze čine sredstva za ovu namjenu planirana budžetom Federacije BiH za 2022. godunu, dok visinu sredstava za realizaciju cijelog projekta nije moguće precizno predvidjeti.

Šta je sve neophodno za uspostavljanje i opremanje jedinice? Gdje će biti smješteni helikopteri i letjelice i koliko ih se planira nabaviti?

Balaban: Kao što sam već rekao za uspostavu zračnih snaga – jedinice osim letjelica porebni su ljudski i materijalni resursi integrisani u zrakoplovnu organizaciju sa efikasnom i fleksibilnom strukturom. Pod ljudskim resursima prvenstveno se misli na osoblje koje će rukovoditi jedinicom, upravljati i održavati letjelice. Materijalni resursi prvenstveno predstavljaju objekte za smještaj letjelica i osoblja, alati i oprema za održavanje letjelica.

Istakao bih još da je za uspostavu zračnih snaga-jedinice veoma bitno stvaranje preduslova za ispunjenje zahtjeva zrakoplovnih vlasti u BiH odnosno Direkcije za zrakoplovstvo BiH (BH DCA), za izvođenje zračnih operacija. Prema kriterijima za izbor lokacije za smještaj letjelica ustanovljenim u Elaboratu predviđeno je da protivpožarni avioni budu smješteni na aerodromu/zračnoj luci Mostar, a višenamjenski helikopteri u Sarajevu.

Broj koji osigurava efikasnost zračnih snaga – jedinice je 4 protivpožarna aviona i 3 višenamjenska helikoptera. To je broj kojem Vlada FBiH treba težiti, ali do kojeg treba doći u fazama, kada se obezbijede svi potrebni preduslovi za neometano funkcionisanje.

Kada možemo očekivati realizaciju projekta, je li realno ovo ljeto dočekati sigurnije u smislu činjenice da ćemo imati resurse u slučaju požara?

Balaban: Nije moguće precizno dati odgovor na ovo pitanje samim time što je nemoguće doći do preciznih vremenskih okvira isporuke letjelica, a koji se kreću od 6 do 18 mjeseci od dana potpisa ugovora, što znači da se isporuka letjelica ne može očekivati prije niti u toku ovogodišnje sezone požara.

U cilju zaštite od požara na otvorenom u Elaboratu se sugeriše ad hock rješenje za gašenje požara na teritoriji F BiH u vidu iznajmljivanja letjelica sa posadama koje bi bile na raspolaganju samo tokom požarišne sezone, a trajao bi do uspostave zračnih snage – jedinice za gašenje požara otvorenog prostora i druge zadatke zaštite i spašavanja.

Više s weba

Interesantno za vas

Izdvajamo

U Bundestagu uskoro odluka o angažmanu njemačkih vojnika u BiH?

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović je prošlog mjeseca nakon razgovora s ministricom vanjskih poslova Njemačke Annalenom Baerbock podržao pojačanu...

Možda vas zanima i ovo