Petak, 1 ožujka, 2024

Vlada FBiH: Pozitivan finansijski rezultat svih nivoa vlasti u FBiH

Preporučeno

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, kojom po ovlaštenju premijera predsjedava zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, primila na znanje konsolidovani izvještaj Federalnog ministarstva finansija o izvršenju budžeta FBiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za period januar – septembar 2022. godine.

Izvještaj je rađen na osnovu finansijskih izvještaja o izvršenju budžeta Federacije BiH, 10 kantona, 80 gradova i općina, te finansijskih planova vanbudžetskih fondova u FBiH (10 kantonalnih službi za zapošljavanje, 10 kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, tri kantonalne direkcije za ceste, Federalni zavod za zapošljavanje i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH).

Upravo se čita:  SIPA pretresa i hapsi u Sarajevu: Privedena jedna osoba, "pala" pošiljka sa 22 kg speeda

Kako je navedeno u ovom izvještaju, za period januar – septembar 2022. godine svi nivoi vlasti Federacije BiH ostvarili su pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 1.026,7 miliona KM. U istom periodu prošle godine također je ostvaren pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 510,6 miliona KM.

Navedeni finansijski rezultat, obrazloženo je, posljedica je rasta prihoda od poreza od kojih se najviše ističu porez na dobit pojedinaca i poduzeća, a koji je u odnosu na isti period prošle godine uvećan za 47,5 posto. U odnosu na isti period prošle godine, doprinosi na socijalnu zaštitu su se povećali za 379,6 miliona KM, a rast poreza na imovinu od 23,5 posto, te prihodi od indirektnih poreza za 416,2 miliona KM.

Upravo se čita:  Novi zemljotres u BiH: Poznati prvi detalji

Ukupan finansijski rezultat na nivou budžeta Federacije BiH iznosi 343,1 milion KM, na nivou kantona 441,2 miliona KM i na nivou općina 179,5 miliona KM. Na nivou sektora socijalne zaštite, odnosno na nivou vanbudžetskih fondova ovaj finansijski rezultat iznosi 62,4 miliona KM.

Ukupni konsolidirani prihodi za period januar – septembar 2022. godine ostvareni su u iznosu od 8.015,7 miliona KM, što je za 14,5 posto više u odnosu na isti period prethodne godine. Ostvareni prihodi od poreza za ovaj period iznose 7.160,9 miliona KM, koji u strukturi ukupnih prihoda, učestvuju sa 89,3 posto. U odnosu na period januar- septembar prošle godine njihovo ostvarenje je više za 1.023,1 milion KM, a u odnosu na plan ostvareni su sa 80 posto.

Upravo se čita:  Skandalozni podaci: Građani BiH posjeduju skoro dva miliona komada oružja

Ukupni konsolidirani rashodi za devet mjeseci ove godine ostvareni su u iznosu od 6.741,3 miliona KM što je za 11 posto više u odnosu na isti period prethodne godine. Tekući transferi i drugi tekući rashodi prije izvršene konsolidacije iznosili su 3.633,3 miliona KM, a nakon izvršene konsolidacije iznose 3.271,5 miliona KM. U odnosu na konsolidirani devetomjesečni period ove godine njihovo ostvarenje je više za 12 posto.

Zanima li vas ovo?

Komentariši

Izdvajamo

Izdvajamo

Članovi Predsjedništva sa Angelinom Eichhorst: Bosna i Hercegovina ima još dosta posla

Članovi Predsjedništva BiH, koji danas borave na Diplomatskom forumu u Antaliji, sastali su se sa izvršnom direktoricom za Evropu...

Još vijesti za vas