Subota, 25 rujna, 2021

Vlade moraju zaustaviti ekspanziju farmaceutskih fakulteta u BiH, imamo ih već osam

Nemojte propustiti

Bosna i Hercegovina, iako mala zemlja, ima čak osam farmaceutskih fakulteta, a taj broj mogao bi uskoro biti i veći.

Dekanesa Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu Davorka Završnik u intervjuu za novinsku agenciju Patria upozorava da je takvo stanje u BiH nedopustvo, te da vlasti pod hitno moraju donijeti zakone koji će spriječiti dalje nanošenje štete farmaceutskoj struci u zemlji.

Broj farmaceutskih fakulteta unutar BiH nadmašuje čak i broj ovih fakulteta unutar većine evropskih zemalja s daleko većim nacionalnim bruto dohotkom (GDP).

No, čak ni to nije problem, koliko je, naprimjer, kaže Završnik, stručnost nastavnog osoblja koje prenosi znanje budućim farmaceutima. Iako je Evropska unija, svojim Direktivama, dala preporuke kada su u pitanju kriteriji u edukaciji budućeg farmaceuta, najveći broj farmaceutskih fakulteta u BiH preporuke ne poštuje ni izbliza. Na nekim od farmaceutskih fakulteta u BiH jedan nastavnik predaje čak osam predmeta!

– To je nedopustivo – kaže dekanesa Završnik, napominjući da ona podržava konkurenciju, ali konkurenciju koja će unaprijediti struku, a ne onu koja devalvira farmaceutsku profesiju, koja je jedna od najvažnijih karika u društvu.

Farmaceutski fakultet u Sarajevu ove godine proslavlja 42 godine postojanja, nakon što je utemeljen 1972. godine. Završnik objašnjava kako sve vrijeme ne prestaju ulagati u obrazovni i naučno-istraživački program.

Fakultet sarađuje sa najvećim farmaceutskim institucijama u regionu i Evropi, a studenti sa ovog fakulteta često odlaze, u okviru međunarodnih projekata, u posjete drugim farmaceutskim fakultetima i kompanijama u Evropi, gdje dobivaju najnovija saznanja koja nakon toga prenose drugim kolegama.

Dekanesa dodaje i to kako je Farmaceutski fakultet u Sarajevu za školsku 2015./2016. godinu pripremio nastavni plan i program koji je usklađen sa EU direktivom 2005/36/EC.

Svjetske tokove prati i Studentska asocijacija Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu. Prošle je godine postala pridružena članica Evropske studentske asocijacije, te su stvorene dodatne mogućnosti za razmjene studenata, prisustvovanje različitim edukativnim programima i sl.

Farmaceutski fakultet u Sarajevu nije samo obrazovna, već i naučno-istraživačka institucija koja radi na razvoju mnogih lijekova, u saradnji sa najvećim evropskim institucima, piše Patria.

Stjecanje diplome magistra farmacije samo je prvi korak u edukaciji magistara farmacije

Nakon završetka dodiplomske nastave magistar farmacije može upisati doktorski studij ili specijalizirati se.

U Federaciji BiH postoje specijalizacije namijenjene magistrima farmacije, koje odobrava Federalno ministarstvo zdravstva i to: Farmakognozija; Ispitivanje i kontrola lijekova; Farmaceutska tehnologija; Toksikološka kemija; Medicinska biokemija; Klinička farmacija; Sanitarna kemija; Nutricija i dijetetika; Farmaceutska informatika i farmakoekonomika, te Apotekarska farmacija.

Obrazovanje zdravstvenih radnika u EU strogo je kontrolirano, ali ne i u BiH!

U svim evropskim zemljama zdravstvena zanimanja regulirana su zakonom. S obzirom na važnost određenih profesija u funkcioniranju društva, Europska unija donijela je smjernice: direktiva 2005/36/EC o minimalnom sadržaju visokog obrazovanja za određene profesije, među kojima je i farmacija.

Svi studijski programi u Europskoj uniji usklađeni s ovim uvjetima, a obrazovanje zdravstvenih radnika, koji spadaju u krug reguliranih profesija, stavljeno je pod kontrolu.

Farmacija jedan od četiri fakulteta u FBiH sa certifikatom ISO 9001:2008.

Farmaceutski fakultet u Sarajevu jedan je od četiri fakulteta u FBiH sa certifikatom ISO 9001:2008. Certifikacija se odnosi na “Razvoj i implementaciju akademskih programa za integrirani (I i II) i III ciklus studija visokog obrazovanja iz oblasti biomedicine i zdravstva, necikličnih i edukativnih programa u okviru cjeloživotnog učenja, te naučno-istraživačkih projekata u oblasti biomedicine i zdravstva”.

Više s weba

loading...

Izdvajamo

Aleksandar Vulin: Za rat dovoljna jedna budala

“Ljudi koji vode Prištinu su velike kukavice, a od njih možete sve da očekujete”, kazao je Vulin. Ministar unutrašnjih poslova...

Možda vas zanima i ovo