Četvrtak, 9 prosinca, 2021

Vukašinović: UN i države članice nemaju nikakvih primjedbi niti kritika za BiH

Nemojte propustiti

Ambasador i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama (UN) Miloš Vukašinović odnose UN-a sa BiH tokom proteklog perioda od 25 godina ocijenio je veoma intenzivnim, napomenuvši da su tokom vremena mijenjali sadržaj i dinamiku, u zavisnosti od različitih oblasti djelovanja.

Jedna od tih oblasti, kazao je u razgovoru za Fenu, podrazumijeva aktivnosti BiH, kao zemlje članice UN-a.

– Tako je BiH, kao članica ove univerzalne svjetske organizacije čiji značaj je sve veći, kroz ispunjavanje svojih obaveza imala priliku da učestvuje u rješavanju svjetskih pitanja iz različitih oblasti – rekao je ambasador.

Ove oblasti, pojasnio je, obuhvataju održivi razvoj, borbu protiv klimatskih promjena te doprinos u održavanju i jačanju međunarodnog mira i sigurnosti, koji se naročito ogleda u učešću predstavnika BiH u vojnim i policijskim mirovnim misijama širom svijeta.

Napomenuo je da je prioritet djelovanja u posljednjih deset godina bio u učešću BiH u radu glavnih i važnijih organa i tijela UN-a, čije se članstvo stiče izborima u Generalnoj skupštini ove organizacije. S tim u vezi, podsjetio je da je BiH od 2008. do 2010. godine bila članica komisije UN-a za ljudska prava, tokom 2010. i 2011. bila je nestalna članica Vijeća sigurnosti UN-a, članica Komisije za izgradnju mira UN-a bila je tokom 2014 i 2015, a od ove godine je i članica Ekonomskog i socijalnog vijeća UN-a (ECOSOC).

Kako je rekao, ove aktivnosti BiH u UN-u, a posebno u okviru navedenih organa, pokrivaju tri najvažnije oblasti UN-a, održavanje međunarodnog mira i sigurnosti te pitanja razvoja i ljudskih prava.

– Na ovaj način, BiH je dala svoj doprinos razvoju prijateljskih odnosa sa velikim brojem zemalja širom svijeta, kao i jačanju sveukupnog međunarodnog položaja naše zemlje – istakao je.

Osvrnuvši se na aktivnosti UN-a kao organizacije za rješavanje konflikata, postkonfliktnu rehabilitaciju i konsolidaciju društva poslije sukoba, napomenuo je da su Generalna skupština, Vijeće sigurnosti i drugi organi i tijela UN-a donijeli veći broj rezolucija i odluka te da su pružili veliku pomoć i podršku mirovnom procesu u BiH.

Ovaj angažman UN-a, kazao je ambasador, još uvijek je prisutan u Vijeću sigurnosti UN-a koje redovno razmatra izvještaje Visokog predstavnika međunarodne zajednice za BiH o sprovođenju Dejtonskog sporazuma i donosi rezolucije o produžavanju mandata vojne misije EU u BiH, EUFOR-Althea.

– Na ovaj način se doprinosi unutrašnjoj i spoljnoj bezbjednosti BiH, što je pretpostavka njenog razvoja i prosperiteta – naglasio je.

Ambasador BiH pri UN-u smatra da također ne treba potcijeniti ulogu tima UN-a u BiH, koji je svoj rad i aktivnosti stalno prilagođavao potrebama naše zemlje.

– Trenutno, UN u BiH provodi sveobuhvatan program pomoći, potpisan juna 2015. godine, u iznosu od više od 50 miliona dolara godišnje – kazao je te u tom pogledu posebno istakao programe pomoći UN-a na saniranju posljedica poplava u BiH, kao i program fonda UN-a za izgradnju mira “Dijalogom za budućnost”.

Govoreći o aktivnostima BiH unutar UN-a, napomenuo je i to da je naša zemlja potpisala i pristupila svim značajnijim međunarodnim sporazumima, uključujući sporazume iz oblasti međunarodnog prava, ljudskih prava, razoružanja te klimatskih promjena.

Posebno je naglasio da je BiH pristupila glavnim konvencijama UN-a o zaštiti ljudskih prava i da redovno podnosi izvještaje o njihovom sprovođenju, kao i da striktno poštuje sankcione režime uspostavljene rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a prema zemljama, organizacijama i pojedincima.

– Poštovanje međunarodnog prava u krugu je najvažnijih prioriteta našeg djelovanja u UN-u. U tom pogledu, BiH se u svojim aktivnostima, naročito u istupima bh. predstavnika, kao i prilikom glasanja o usvajanju različitih rezolucija, odluka i stavova, zalaže za dosljedno poštovanje obaveza iz povelje UN-a te međunarodnih sporazuma i drugih izvora – kazao je.

Dodao je da, osim poštivanja svojih pravnih obaveza, BiH poštuje i ostale odluke i rezolucije UN-a koje nemaju pravni karakter, a radi se o rezolucijama Generalne skupštine UN-a koje su zapravo preporuke.

Kao naročito važno, na kraju razgovora, istakao je da već duži vremenski period nije bilo nikakvih primjedbi niti kritika za BiH, kako od UN-a, tako i od država članica.

Više s weba

loading...

Izdvajamo

Tragedija u BiH: Poznat identitet poginulih mladića, bavili se sportom

Poznat je identitet stradalih mladića u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 22:00 sata na magistralnom putu M-106...

Možda vas zanima i ovo