Subota, 21 svibnja, 2022

Za poticaje poljoprivredi i ruralnom razvoju u FBiH u prošloj godini dodijeljeno više od 117 miliona KM

Nemojte propustiti

Vlada FBiH je usvojila informaciju o odobrenim transferima za poljoprivredu u 2021. godini u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava ”Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Program je implementiran u saradnji s kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove poljoprivrede, kantonalnim poljoprivrednim inspekcijama, federalnim poljoprivrednim zavodima u Sarajevu i Mostaru, Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Federalnim ministarstvom finansija.

Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava za ove namjene planirana je realizacija od 87.000.000 KM, a utrošeno je 86.214.299,69 KM odnosno 99,1 posto. U 2021. godini je, pored ostalog, realizovano 11.205.045,55 KM za poticaje biljnoj proizvodnji i 59.049.362,36 KM za poticaje animalnoj proizvodnji, zatim 13.623.050,15 KM za ruralni razvoj i 2.109.394,77 KM za ostale vrste novčanih podrški.

Lani je odobreno ukupno 29.550 zahtjeva za novčane podrške. Tako je, između ostalog, podržan 3.541 zahtjev za biljnu i 24.634 za animalnu proizvodnju, zatim 1.136 zahtjev za model ruralnog razvoja, te 169 za ostale podrške.

U informaciji Federalnog ministarstva je navedeno da je na nivoima Federacije BiH i kantona ukupan iznos sredstava utrošen u novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju u FBiH u prošloj godini iznosio 117.605.496,95 KM.

Također, istaknuto je da su intenzivirane kontrole Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, kao i kontrole Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i nadležnih kantonalnih ministarstava.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i informaciju o Srednjoročnoj strategiji razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH (2015 – 2019. godina, koja je produžena do kraja 2021. godine), te njenoj primjeni u 2022. godini, odnosno sve dok se ne steknu uslovi za usvajanje nove Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja u FBiH. Generalni sekretarijat Vlade FBiH zadužen je da ovu informaciju dostavi Parlamentu FBiH uz urgenciju Domu naroda Parlamenta FBiH da što hitnije razmatra Strategiju razvoja FBiH za period 2021 – 2027. godinu, koja je podloga za izradu svih ostalih strateških dokumenata u FBiH.

Više s weba

Interesantno za vas

Izdvajamo

Ministar Dedić otvorio Dane jagodastog voća u Čeliću: Trud i rad naših proizvođača ključ je uspjeha

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić otvorio je danas 26. manifestaciju “Dani jagodastog voća BiH” u Čeliću....

Možda vas zanima i ovo