Subota, 1 listopada, 2022

Zabraniti izvoz drveta do kraja godine

Nemojte propustiti

Vlada FBiH smatra da je neophodno produžiti važenje odluke, jer sezona grijanja počinje od oktobra i može se očekivati drastičan porast potražnje za ovim proizvodima. Produženje važenja Odluke je, prije svega, u funkciji zaštite interesa građana.

Vlada FBiH je na jučerašnjoj sjednici, na prijedlog federalnog Ministarstva trgovine, prihvatila inicijativu za produženje važenja Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta iz BiH do kraja ove godine.

POPIS ZANIMANJA

Vlada će Vijeću ministara BiH uputiti inicijativu da zaduži Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 15 dana od njenog usvajanja, pripremi i uputi Vijeću ministara BiH na razmatranje i odlučivanje odgovarajuću odluku kojom bi do kraja godine bilo produženo važenje Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta iz BiH, u kojoj je zabrana izvoza bila određena i za drvene brikete. Vlada FBiH smatra da je neophodno produžiti važenje odluke, jer sezona grijanja počinje od oktobra i može se očekivati drastičan porast potražnje za ovim proizvodima. Produženje važenja Odluke je, prije svega, u funkciji zaštite interesa građana.

Na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, Vlada FBiH je dopunila Odluku o klasifikaciji zanimanja u FBiH. Dopunjen je Šifarski popis zanimanja koji čini sastavni dio donesene odluke. Nakon procedura vezanih za predlaganje dopune klasifikacije zanimanja, Šifarskim popisom definisano je i opisano 45 novih zanimanja. Vlada FBiH je usvojila Program utroška dijela sredstava kapitalnog transfera javnim preduzećima, a namijenjenih za unapređenje aviosaobraćaja FBiH, utvrđenog budžetom FBiH za 2022. federalnom Ministarstvu prometa i komunikacija. Usvojenim programom je JP Međunarodni aerodrom Sarajevo odobrena dodjela sredstava od 2.000.000 KM za nabavku spasilačko-vatrogasnog vozila koje ima kapacitet spremnika za vodu od 12.500 litara i spremnika za pjenilo od 1.500 litara, te pogon 6×6.

Federalno Ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da vrši kontinuiran nadzor o utrošku ovih sredstava i da s Međunarodnim aerodromom Sarajevo potpiše ugovor kojim će biti uređeni način prenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima. Usvojena je informacija federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije o garancijama Garancijskog fonda za Kreditno-garantni program za izvoznike, Kreditno-garantni program za velika preduzeća i Program utroška sredstava utvrđenih u ovogodišnjem budžetu FBiH za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za regresiranje kamata (Garantni fond) na dan 30. juni. Kako je precizirano, za 73 privredna društva ukupno je izdato 92.732.568,05 KM garancija.

GARANCIJE PREDUZEĆIMA

Od toga je iznos izdatih garancija po Kreditno-garantnom programu za izvoznike 57.872.618,05 KM, dok je po Kreditno-garantnom programu za velika preduzeća izdato garancija u vrijednosti od 34.859.950 KM. Kad je riječ o subvencijama privatnim preduzećima i poduzetnicima za regresiranje kamata kroz Garantni fond, predviđena su sredstva od 5.200.000 KM. Osnovni cilj programa je omogućiti korisnicima koji su kreditno zaduženi po kreditno-garantnim programima za velika preduzeća i za izvoznike dodjelu grant sredstava na ime subvencionisanja dijela troškova kamate.

Interesantno za vas

Izdvajamo

CIK BiH ukinuo akreditacije za 52 posmatrača zbog nepravilnosti

Akreditacije za 52 posmatrača su ukinute jer su imenovani u članstvo biračkog odbora. Centralna izborna komisija održala je danas 55....

Možda vas zanima i ovo