Utorak, 5 prosinca, 2023

Zavod za javno zdravstvo FBiH saopćio zašto nisu objavili koje flaširane vode sadrže bakterije

Preporučeno

Nakon što je sredinom novembra objavljeno da sedam od 70 flaširanih voda u Federaciji BiH sadrže bakterije koje ne smiju biti prisutne.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH provodi ciljane preventivne monitoringe, čija je zadaća ustvrditi da li su proizvodi dostupni u prodaji u Federaciji BiH registrirani, da li sastav odgovara deklaraciji na proizvodu i da li su mikrobiološki ispravni. Zato je Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH proveo Monitoring prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda za piće, uzorkovanih na području Federacije BiH.

Navodi se ovo na početku saopćenja, koje je danas stiglo iz Zavoda, a kojim se odgovara na brojne kritike u javnosti jer nisu, nakon testiranja, objavili koje to flaširane vode koje se prodaju u BiH sadrže bakterije.

Podsjetimo, sredinom novembra objavljeno je da sedam od 70 flaširanih voda u Federaciji BiH sadrže bakterije koje ne smiju biti prisutne.

Zavod danas navodi:

“Analizirana je mikrobiološka ispravnost kao i da li sastav odgovara deklaraciji na proizvodu, te su obuhvaćene i vode koje ranije nisu bile na Popisu priznatih izvorskih mineralnih i stolnih voda koje se stavljaju na tržište u BiH, što je preduvjet za priznavanje voda u skladu s Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama.

Upravo se čita:  Zbog snijega koji je padao tokom noći otežan saobraćaj na putevima u BiH

Zavod je o rezultatima monitoringa 70 uzoraka različitih domaćih i uvoznih proizvođača voda obavijestio Federalnu upravu za inspekcijske poslove 18.10.2022. godine, kako bi se proveo pojačan nadzor u maloprodaji, proizvodnim pogonima i punionicama.”

Potom se nastavlja:

“Budući da ovo nije bila ‘službena kontrola’ po zahtjevu nadležnih uprava za inspekcijske poslove, nismo ovlašteni da objavimo imena proizvođača voda, jer naše ingerencije završavaju dostavom rezultata monitoringa nadležnoj upravi za inspekcijske poslove.

Ono što možemo potvrditi je da pronađena onečišćenja nisu u količini koja bi bila štetna po ljudsko zdravlje, što je na konferenciji za novinare jasno naglašeno. Sa žaljenjem konstatiramo da su aktivnosti Zavoda na monitoringu, čiji je jedini cilj bio pojačati institucionalni nadzor i spriječiti potencijalne neregularnosti u budućnosti, u javnosti izazvale zabrinutost, što nam nije bila namjera.”

Upravo se čita:  Koliko dijaspora šalje novca u BiH: "Transfuzija bez koje bi život bio puno teži"

Građanstvu Federacije BiH, nastavili su, “želimo poručiti da može imati puno povjerenje u zakonitost rada, profesonalnost i stručnost odgovornih službi Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, čiji su uposlenici u potpunosti posvećeni zaštiti javnog zdravlja i koji će, bez obzira na poteškoće na koje nailaze, nastaviti sa preventivnim ciljanim monitorinzima koji su planirani u 2023. godini”:

1. Određivanje sadržaja toksičnih spojeva – ftalata u dječjim igračkama iz uvoza, u suradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove (monitoring započet u 11/2022);

2. Određivanje sadržaja joda u soli za ljudsku prehranu iz uvoza i domaće proizvodnje, u suradnji s Kantonalnim upravama za inspekcijske poslove;

3. Određivanje sadržaja toksičnih spojeva – mikotoksina u jezgrastom orašastom voću iz uvoza i domaće proizvodnje, u suradnji s Federalnom upravom i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove;

4. Određivanje sadržaja toksičnih spojeva – trihalometana, kao nusprodukta kloriranja vode iz sustava javnog vodosnabdijevanja vodom za piće, u suradnji s javnim komunalnim poduzećima za vodosnabdijevanje na području Federacije BiH i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove.

Podsjetimo – šta su otkrili

Upravo se čita:  Hoće li manji kafići uvesti zabranu pušenja?

U 70 uzoraka različitih proizvođača testiranjem su otkrili:

– 22 uzorka (31,4 %) nisu na Popisu priznatih prirodnih izvorskih, mineralnih i stolnih voda koje se stavljaju na tržište u BiH, što ukazuje da nisu prošli postupak priznavanja od strane Agencije za sigurnost hrane BiH u skladu sa zahtjevima čl. 7. – 12. Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama, odnosno nemaju Rješenje o priznavanju prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda.

– 11 (15,7 %) uzoraka nije odgovaralo prema parametrima na proizvođačkoj deklaraciji tj. sadržaji aniona i kationa su utvrđeni u manjim koncentracijama u odnosu na deklarisane vrijednosti. Smanjene vrijednosti su bile za sljedeće parametre: Natrij (6 uzoraka), Kalij (1 uzorak), Kalcij (2 uzorka), Magnezij (5 uzoraka), Sulfat (5 uzoraka), Klorid (7 uzoraka), Bikarbonat (2 uzorka) i Fluorid (1 uzorak).

– 7 uzoraka (10 %) nije odgovaralo prema mikrobiološkim parametrima zbog prisustva Pseudomonas aerugosa (4 uzorka), Escherichia coli (3 uzorka). U jednom uzorku su pored Pseudomonas aeruginose izolirane i Fekalne streptokoke.

Preporučeno za vas

Izdvajamo

U Briselu održan 2. politički forum na visokoj razini između EU i Bosne i Hercegovine

Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto zajedno s domaćinom, europskim povjerenikom za susjedstvo i proširenje Olivérom Várhelyiem, supredsjedavala je...

Možda vas zanima i ovo