Četvrtak, 9 prosinca, 2021

Zenica: Tri potoka uništila Topčić Polje

Nemojte propustiti

Arhiv
Arhiv

Klizišta na području općine Zenica i dalje zadaju najviše problema stručnjacima i građevinskoj operativi na saniranju posljedica prirodne nesreće, nakon poplava i pojave većeg broja lokaliteta sa klizanjem zemljišta.

Općinski štab civilne zaštite je u proteklom periodu poduzeo brojne aktivnosti na raščišćavanju putnih komunikacija u većem broju naselja, a posebno kroz naselje Topčić Polje, koje je gotovo bilo potpuno zatrpano materijalima koje su donijela tri vodotoka, Starinski potok, Ciganski potok i Švabin potok.

Na najugroženijim lokalitetima sa klizištima urađeni su drenažni kanali i kanali za odvodnju vode, a teška građevinska operativa nastavlja sa otkopavanjem objekata i raščišćavanjem mulja na lokalitetu Nemile, uz putni pravac Nemila-Orahovica na lokalitetu Orahovička rijeka.

Na području ove mjesne zajednice završene su aktivnosti na osposobljavanju putne komunikacije Dom Bistričak – Žičara, a u toku je osposobljavanje putne komunikacije Volin potok – novi put za Šeriće i prema Vukotićima. Održava se minimalna prohodnost puta za traktorski saobraćaj iz sela Smajići za selo Kolići.

Putna operativa je angažovana i na drugim lokacijama klizištu na Vardi, klizištima Gradište-Zapada i Koprivna, saobraćajnici prema izvorištu Đulanovo vrelo, Bistrica i Starina, a ste se nanosi na dijelu puta za Koliće i kod mosta u Kasapovićima.

Ekipe stručnjaka nastavili su monitoring i kontinuirana geodetska snimanja klizišta. Tako su nakon dvije serije snimanja potvrdile su da nema površinskog kretanja na sedam klizišta Orahovica, Spahići, Mala Rijeka, Babino-Kula, Hece, Talami i Broda.

U naseljima Bistrica, Gradišće, Gradišće-Zapada i Seoci-Zahići završena je prva serija snimanja klizišta, a u toku su pripreme za postavljanje biljega na registrovanim klizištima Šerići, Vrselje, Smajići, Gračanica-Zapada i Starkuće.

Ovo obilježavanje se vrši radi posmatranja kretanja površine terena i određivanja stepena rizika klizišta. Uporedo s poduzetim radovima na terenu, započete su aktivnosti na izradi prateće projektne dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnice i regulacije vodotoka na putnom pravcu Nemila – Orahovica, te putnoj komunikaciju za selo Kolići i puta Starina – Bistrica.

Više s weba

loading...

Izdvajamo

Načelnica Opštine Jezero: Mi bi sa Milom Dodikom i u HDZ!

- Mi bi sa Milom da bude stani-pani i u HDZ!!! - istakla je Ružičić na Twitteru. Načelnica opštine Jezero...

Možda vas zanima i ovo